101. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości – Pamiętamy

DSC_0108Z okazji Narodowego Święta Niepodległości członkowie Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna w dniu 11 listopada zapalili znicze i umieścili biało-czerwone kokardy w miejscach pamięci narodowej na terenie gminy Bodzentyn.

Ziemia bodzentyńska w sposób szczególny zapisała się w historii walk narodowowyzwoleńczych XIX i XX w. Upamiętnione wydarzenia i postaci nawiązują do powstania styczniowego, kiedy mieszkańcy Bodzentyna wspólnie z oddziałem przybyłym z Suchedniowa zaatakowali w nocy 22/23 stycznia 1863 r. rosyjski garnizon. Wielu z nich służyło później w oddziałach Mariana Langiewicza, Dionizego Czachowskiego, Józefa Hauke-Bosaka i innych powstańczych dowódców.

Swoje ślady w krajobrazie pozostawiła I wojna światowa i działania 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich pod komendą Józefa Piłsudskiego w październiku 1914 r. Tę niezwykle ważną postać w dziejach Polski, Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Bodzentyn, upamiętniają tablice w Bodzentynie i Świętej Katarzynie. Tragiczny okres II wojny światowej przypominają  mogiły pomordowanych przez Niemców, a bohaterską zbrojną walkę mogiły i pomniki poświęcone żołnierzom Armii Krajowej. Na Wykusie pamięć Bohaterów uczciliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem byłych żołnierzy „Rezerwa” w Starachowicach.

Znicze i biało-czerwone kokardy umieszczono w miejscach pamięci narodowej w Bodzentynie, Siekiernie, Śniadce, Wzdole Rządowym, Psarach Podlesiu, Wilkowie, Świętej Katarzynie, Podgórzu, Woli Szczygiełkowej, Dąbrowie Górnej i Dolnej, Sieradowicach, na Wykusie. Kwiaty złożono przy krzyżu Antoniego Pałysiewicza poległego w 1919 r. i na płycie Nieznanego Żołnierza wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. To wyraz pamięci o walczących i ginących w imię wolności Ojczyzny.

Urszula Oettingen

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen