W Gminie Bodzentyn – 14 kwietnia Święto Chrztu Polski

DSC_6554

W lutym 2018 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę, która ustanowiła dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski. To święto państwowe upamiętniające kluczowe wydarzenie w naszych dziejach. Chrzest Polski, przyjęty przez księcia Polan Mieszka I, zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa się go również za symboliczny początek państwa polskiego i polskiego Kościoła katolickiego.

Akt ten poza wymiarem religijnym miał również wymiar polityczny. Dzięki niemu nasza Ojczyzna dołączyła do rodziny narodów europejskich, do kręgu cywilizacji Zachodniej Europy. Datuje się go zazwyczaj na rok 966, chociaż źródła średniowieczne różnią się zarówno w opisie okoliczności, w jakich doszło do chrztu, jak też podają różne daty tego wydarzenia. Polska zaistniała wraz z chrztem i z nim pojawiła się na mapach Europy. Kościół konsolidował naród w trudnych okresach historii.

W bieżącym roku w dniu Niedzieli Palmowej to święto jest obchodzone po raz pierwszy. W wielu kościołach wspominano o przełomowym znaczeniu Chrztu Polski. Roli jaką państwo polskie odegrało w umacnianiu wiary katolickiej w Europie. To ona pomagała przetrwać w latach zaborów i komunistycznego zniewolenia.

Szczególny wyraz pamięci o religijnych korzeniach naszej państwowości uwidacznia się w Bodzentynie, który  do 1789 r. był miastem biskupów krakowskich. Oni je założyli, rozbudowali i dbali o jego rozwój. Tutaj kultywuje się pamięć o Św. Janie Pawle II, który jest Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn i Honorowym Obywatelem Miasta Bodzentyn.

W 2016 r. uroczyście obchodziliśmy 1050. rocznicę Chrztu Polski. Dla upamiętnienia tego faktu oraz 660-lecia powstania miasta wybito pamiątkowy medal. W tymże roku kościół w Bodzentynie otrzymał z rąk kardynała Stanisława Dziwisza relikwie krwi Świętego Jana Pawła II.

W kalendarzu narodowych świąt mamy kolejną rocznicę. Święto, w którym przypominamy o tożsamości narodowej, wierze ojców i dziadów. To ważna data i zobowiązanie wobec Boga, Kościoła i historii.

Urszula Oettingen

Na fot. obraz Jana Matejki, Zaprowadzenie chrześcijaństwa, 1889 r.

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen