W Siekiernie pamiętają – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

2013-22 183 — kopia    „Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu przeniesionego ze Wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią”

Jan Paweł II

W dniu 1 marca  1951 r. w warszawskim więzieniu komuniści zamordowali oficerów Wojska Polskiego – przywódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wśród nich był ppłk Łukasz Ciepliński prezes IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN. W 60. rocznicę tej zbrodni w 2011 roku, na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 1 marca stał się świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To czas pamięci o ludziach, którzy z bronią w ręku i w inny sposób przeciwstawili się narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu i stawili opór  przeciwko sowietyzacji Polski.

W jednej z ulotek z marca 1946 r. mjr Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka” dowódca 5 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej pisał: „Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej Ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały Naród”. Do roli symbolu urosła  postać wielkiej bohaterki okresu drugiej konspiracji Danuty Siedzikówny „Inki”, rozstrzelanej w sierpniu 1946 r. w wieku 17 lat. W grypsie krótko przed śmiercią „Inka” napisała: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się, jak trzeba”.

Szacuje się, że w latach 1944-1956 w szeregach konspiracji walczyło od 120 do 180 tys. osób, w tym żołnierze Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych. Ich walkę wspierały setki tysięcy cywilnych Polaków. Ostatni z żołnierzy niepodległościowego podziemia Józef Franczak ps. „Lalek” zginął w walce w październiku 1963 r.

Historia podziemia antykomunistycznego jest badana przez historyków. To temat wywołujący dyskusje i potrzebę przybliżania dokumentów i faktów. Ciągle odnajdywane są groby zamordowanych. Badania dotyczące antykomunistycznego powstania w latach 1944-1953, walki z okupacją sowiecką,  prowadzone są cały czas. Trwają poszukiwania grobów Żołnierzy Niezłomnych. Dzięki pracy Instytutu Pamięci Narodowej i innych organizacji wiedza o Żołnierzach Wyklętych jest coraz szersza. To co miało być zapomniane i wymazane z naszej historii stało się częścią świadomości Polaków.

W dniu tym w wielu  miejscowościach odbędą się uroczystości, happeningi, rekonstrukcje historyczne, marsze, koncerty, biegi ku czci Żołnierzy Niezłomnych. W kościołach podczas uroczystych nabożeństw będziemy się modlić w intencji Tych, którzy ginęli w walce przeciwko sowieckiemu zniewoleniu.

Zadajemy sobie pytanie dlaczego Żołnierze Wyklęci – ponieważ przez nowy system zostali skazani na zniesławienie, całkowite zapomnienie, żeby nie pozostał po Nich żaden ślad. Mieli zostać usunięci z pamięci i polskiej historii. Mieli zniknąć na zawsze – dlatego chowano ich nocą w nieznanych miejscach – bezimiennych dołach śmierci. Naszym obowiązkiem jest przywracanie o Nich pamięci. I powracają do nas, bo mówimy o Nich, wspominamy. Odnajdywane i z mozołem identyfikowane są Ich szczątki.

Od 2013 r. Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna wspólnie ze Szkołą Podstawową w Leśnej organizuje obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To ważna lekcja historii dla uczniów i mieszkańców, to utrwalanie tożsamości narodowej i wyraz wychowania patriotycznego za co szczególne słowa uznania należą się Gronu Pedagogicznemu szkoły i jej Dyrektorce Pani Beacie Domańskiej-Kózce.

Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen