77. rocznica niemieckiej zbrodni w  Michniowie – Pamiętamy

W 2020 roku mija 77. rocznica niemieckiej zbrodni w  Michniowie, podczas której zginęły 204 osoby, w tym kobiety i dzieci.

W 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 12 lipca Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. W ten sposób upamiętniono pacyfikację Michniowa dokonaną przez Niemców 12 i 13 lipca 1943 r. oraz ponad 800 wsi w latach II wojny światowej. W dniu tym oddajemy hołd wszystkim mieszkańcom wsi – rozstrzelanym, wypędzonym z domów, pozbawionym dobytku, wywiezionym do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty.

Obchody 12 lipca w Michniowie ze względu na pandemię koronawirusa miały inny przebieg niż zazwyczaj. Jednak przez cały dzień można było odwiedzić to miejsce pamięci, zapalić znicze, złożyć kwiaty, wpisać się do pamiątkowej księgi. Po południu zostało odprawione nabożeństwo w intencji pomordowanych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, miejscowa ludność. Wśród zgromadzonych byli krewni i potomkowie zamordowanych. Przy mauzoleum można było obejrzeć wystawę według scenariusza dr Katarzyny Jedynak: „Pamiętam ten straszny dzień. Niemieckie represje na wsi polskiej w latach 1939-1940”.

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie ma upamiętniać mieszkańców wsi, którzy zginęli  w latach II wojny światowej: podczas działań wojennych, okupacji niemieckiej i sowieckiej, w trakcie czystek etnicznych na Wołyniu i Podolu. Obecnie trwa budowa nowego budynku mauzoleum o formach nawiązujących do architektury polskiej wsi, z wykorzystaniem elementów podkreślających tragedię polskiej ludności.

W imieniu władz Miasta i Gminy Bodzentyn hołd ofiarom pacyfikacji złożyli Burmistrz Dariusz Skiba oraz miejscowi radni; ze strony Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna Urszula i Mirosław Oettingen.

                                                                                                     Urszula Oettingen

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen