Akademia upamiętniająca Konstytucję 3 Maja w Leśnej

leadPamięć o świętach narodowych wpisała się na trwałe w życie uczniów i grona nauczycielskiego Szkoły Podstawowej w Leśnej.

Z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja społeczność szkoły przygotowała uroczystą akademię. Uczniowie w patriotycznej scenerii przedstawili program artystyczny. Zaprezentowali historię powstania pierwszej ustawy zasadniczej w Europie. Przypomnieli jej głównych twórców; śpiewali patriotyczne pieśni, deklamowali wiersze.

W spotkaniu uczestniczyli okoliczni mieszkańcy i zaproszeni goście.  Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie Marcin Sikorski, zabierając głos podkreślił znaczenie obchodów w umacnianiu tożsamości narodowej.

Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen w swoim wystąpieniu przypomniała o roli Konstytucji 3 Maja jako testamentu I Rzeczypospolitej, akt woli narodu ratowania Ojczyzny własnymi siłami poprzez reformę jej ustroju. Kończąc odczytała dokument z XIX wieku „Przykazania narodowe”, który w retoryce religijnej wskazywał środki umacniania polskości w latach zaborów.

Była to kolejna patriotyczna uroczystość przygotowana przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli: Barbary Czernikiewicz, Magdaleny Rozumek, Aleksandry Basy, Piotra Kity i Pani Dyrektor Beaty Kózki; będąca wyrazem przywiązania do wartości narodowych i zaangażowania w życie lokalnej społeczności.

Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen, Marcin Sikorski