Bawiliśmy się w Ciekotach

Historia to nie tylko wydarzenia życia społecznego, gospodarczego, politycznego, ale to również kultura, w tym kultura ludowa. Od kilkunastu lat przechodzi swój renesans. Coraz więcej osób z różnych środowisk docenia jej znaczenie dla rozwoju duchowego, zwłaszcza środowisk lokalnych. Zwykle poznajemy ją poprzez zabawę, muzykę, taniec, śpiew. Później przychodzi czas na obyczaje, obrzędy, gwarę, literaturę, sztukę. Zachwycamy się jej bogactwem we wszystkich aspektach codziennego życia mieszkańców wsi – w przeszłości i obecnie.

2 sierpnia 2013 r. w Ciekotach członkowie Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna i przyjaciele poznawali kulturę ludową regionu poprzez udział w świętokrzyskim śpiewaniu i tańcowaniu. Do tańca przygrywała Kapela Ciekoty. Zabawę prowadziła Iwona Furmańczyk prezes Fundacji Korzenie. Bawiliśmy się w drewnianej izbie biesiadnej. Wytupywaliśmy poleczki, walczyki, oberki. Był to czas odpoczynku, ale też refleksji nad znaczeniem kultywowania tradycji ludowych jako przejawu patriotyzmu i przywiązania do ziemi ojczystej.