Bodzentyn – 154 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

image1Tradycyjnie w regionie świętokrzyskim odbyły się trzydniowe Centralne Obchody wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystości rozpoczęły się 20 stycznia 2017 r. w Szydłowcu i były kontynuowane 21 stycznia w Bodzentynie oraz 22 stycznia w Wąchocku. Obchody zorganizował Związek Strzelecki „Strzelec” z Suchedniowa przy współudziale Burmistrzów Miast i Gmin z Szydłowca, Suchedniowa, Bodzentyna i Wąchocka. Główną część uroczystości stanowił XXIV Marsz Szlakiem Powstańców 1863 r.

Po  mszy świętej w Suchedniowie uczestnicy Marszu wyruszyli do Bodzentyna. Po drodze zatrzymali się na odpoczynek w Michniowie oraz we Wzdole Rządowym. Tutaj w Zespole Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” zostali przyjęci przez władze gminy i dyrekcję szkół, obejrzeli jasełka i uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym. Stąd udali się do Bodzentyna. Pod siedzibą Urzędu Miasta i Gminy dołączyli do nich przedstawiciele samorządu, radni, przybyli goście, poczty sztandarowe, uczniowie i dyrektorzy szkół, mieszkańcy, Pułk Żuawów Śmierci z Buska-Zdroju. Następnie w uroczystym pochodzie pod narodowymi sztandarami udano się na Górny Rynek. W trakcie przemarszu do czoła kolumny dołączyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie.

Uczestnicy zebrali się pod tablicą upamiętniającą powstańców styczniowych i żeliwnym odlewem Polskiego Orła Białego z czasów niewoli narodowej. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego i przeglądzie oddziałów, złożonych z członków organizacji paramilitarnych oraz grup rekonstrukcyjnych, przemówił Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba. W swojej wypowiedzi podziękował wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości. Następnie Komendant Marszu starszy inspektor Daniel Woś ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” wręczył Burmistrzowi Złotą Odznakę przyznaną przez Federację Kapituły Równość-Wolność-Niepodległość Tradycji Powstania 1863 r. za pomoc w organizowaniu uroczystości.

 

Pani Maria Zuba Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podkreśliła rolę uroczystości w kultywowaniu pamięci historycznej. Jednocześnie wskazała na wydarzenia historyczne, które doprowadziły do upadku Państwa Polskiego, jako ważną naukę dla  współczesnych pokoleń. Z kolei Urszula Oettingen  Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna i Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn mówiła o uczestnikach i osobach, pochodzących z Bodzentyna, wspierających ruch powstańczy 1863-1864 r. Wspomniała o postaci gen. Józefa Hauke-Bosaka, który w styczniu 1864 r., w pierwszą rocznicę powstania, przebywał ze swoim wojskiem w Bodzentynie.

 

W trakcie uroczystości nowi członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” złożyli uroczyste przyrzeczenie strzeleckie.  Wręczono również odznaczenia i dyplomy za trzykrotny i pięciokrotny udział w Marszu. Robert Osiński Komendant Pułku Żuawów Śmierci odczytał Apel Poległych, po którym oddano salwę honorową. Delegacje złożyły wieńce pod tablicą upamiętniającą wybuch Powstania Styczniowego.

 

W obchodach uczestniczył Marian Rembelski mieszkaniec Dąbrowy Górnej. Szedł on w pochodzie z transparentem poświęconym Świętemu Janowi Pawłowi II, który w grudniu 2016 r. został Honorowym Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn. W uroczystościach wzięli udział Teresa i Zdzisław Combrowie z Bodzentyna, Maria i Józef Bąkowscy z Leśnej-Starej Wsi oraz bodzentyńscy harcerze, z nowo sformowanej drużyny, pod opieką nauczycieli Jana Świderskiego i Marka Lachowskiego. To dobry przykład dla młodzieży i mieszkańców naszej gminy.

 

Rok 2017 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Rokiem Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego. Te postaci rozpoczynają i zamykają walkę Polaków o wolność. W ten okres wpisuje się Powstanie Styczniowe jako najkrwawszy i największy zryw przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

Urszula Oettingen

Fot. Józef Bąkowski, Mirosław Oettingen