W Bodzentynie upamiętniono 100. rocznicę wielkiego pożaru miasta

image1W bieżącym roku mija 100. rocznica wielkiego pożaru Bodzentyna. Dla przypomnienia tego tragicznego wydarzenia z inicjatywy Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn 20 czerwca odbyła się podniosła uroczystość.

W kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika podczas nabożeństwa modlono się w intencji zmarłych i poszkodowanych przez pożar. Następnie udano się na Rynek Górny, gdzie ks. Rafał Gudwański dokonał poświęcenia pamiątkowej tablicy umieszczonej na budynku Szkoły Podstawowej im. Antoniego Wacińskiego.

Prof. Urszula Oettingen przypomniała tragiczne wydarzenia, w czasie których spłonęło ponad 200 nieruchomości, zginęło co najmniej kilka osób; blisko 4 tys. mieszkańców pozostało bez dachu nad głową. Spaleniu uległ kościół Św. Ducha, budynek szkoły, synagoga, przytułek dla biednych, plebania. Poważnie został uszkodzony kościół parafialny. Wspomniała również o roli Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie, działającej od 1904 r., walczącej z pożarami, ale też biorącej udział w życiu społecznym miejscowości. Zaznaczyła, że pożar wpłynął na współczesny wygląd miasta, pozbawiając go historycznie ukształtowanej zabudowy.

Harcerze Kacper Świderski, Piotr Piwko, Agata Biskup odczytali wspomnienia pani Marii Czernikiewicz – świadka wydarzeń z 20 czerwca 1917 r. oraz nazwiska osób, którym ogień unicestwił dorobek całego życia. Pod tablicą złożono wiązanki kwiatów.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podziękował inicjatorom za upamiętnienie tego faktu, zebranym za udział w ważnej uroczystości. Podkreślił znaczenie utrwalania pamięci o dziejach miasta.

W obchodach wzięły udział delegacje ochotniczych straży pożarnych z Bodzentyna na czele z Prezesem Maciejem Świderskim, Wzdołu Rządowego i Psar, radni miejscy, drużyna ZHP działająca przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, mieszkańcy.

 

Urszula Oettingen

Fot. Archiwum MGCKiT w Bodzentynie