Geopark w Kielcach – uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnej na wycieczce do wnętrza Ziemi

image1W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna projektu, wspieranego finansowo przez Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnej uczestniczyli w wycieczce do Geoparku w Kielcach.

W Centrum Geoedukacji położonym w części rezerwatu Wietrznia w przystępny sposób pokazano dzieje geologiczne Ziemi. Zatrzymując się przed dioramami uczniowie obejrzeli świat płytkich lagun, raf i głębokich mórz, które niegdyś pokrywały tereny Gór Świętokrzyskich. Świadectwem tej minionej epoki są zawarte w ziemskiej skorupie skamieniałości. Ten zapis kopalny, odkrywany obecnie, oglądaliśmy na planszach, animacjach multimedialnych i w zgromadzonych eksponatach geologicznych.

Poznaliśmy epoki geologiczne, szczególnie skupiając się na dewonie, który trwał od ok. 416 do 359 mln lat temu. To czas  kiedy pierwsze kręgowce zaczęły wychodzić z podzwrotnikowych mórz na ląd, a jednocześnie zanik tropikalnych zwierząt, zakończony wielkim wymieraniem; okres, kiedy dawne formy życia i procesy geologiczne tworzyły skały, złoża cennych minerałów, które dzisiaj eksploatujemy.

Oglądaliśmy modele pierwszych organizmów, których pozostałości możemy odnaleźć w budowie skał do dnia obecnego. Takich odkryć dokonano m.in. w regionie świętokrzyskim w kamieniołomach w Zachełmiu i Kowali. Były gąbki, ślimaki, jeżowce, liliowce, rozgwiazdy, wężowidła, małże, wielkoraki, łodziki z wielkimi muszlami, ramienionogi, koralowce, trylobity, tetrapody, olbrzymie ryby pancerne.

Tak dotarliśmy do Kapsuły Symulatora 5D, która przeniosła nas do wnętrza Ziemi. Poprzez poszczególne warstwy osiągnęliśmy jądro Ziemi, po drodze obserwując zmieniającą się temperaturę, ciśnienie i głębokość. Zamknięci w kapsule, przez ciemne okulary, na wielkim ekranie oglądaliśmy w skrócie przeszłość naszej planety. Odczuwaliśmy gorące podmuchy wiatru, pryskała na nas woda z zamierzchłych oceanów, atakowały nas wielkie stworzenia podobne do ryb. Pojazd przedzierając się przez skały wpadał w gwałtowne drgania; przeżyliśmy trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wypiętrzanie się gór; w pewnym momencie kapsuła uległa awarii, z której jednak wyszliśmy cało. Naszą wędrówkę na monitorze śledzili koledzy, dodając nam otuchy w tej wielkiej podróży w geologiczne dzieje błękitnej planety.

Po tych wrażeniach wzięliśmy udział w warsztatach polegających na szlifowaniu i polerowaniu fragmentu skały – wapienia dewońskiego. Przy przygotowanych stanowiskach ze specjalnym proszkiem (węglik krzemu), dorównującym twardością diamentowi, na mokro równaliśmy powierzchnie naszych odpowiednio przyciętych płytek. Następnie je polerowaliśmy. Tak otrzymaliśmy piękne pamiątki, które zabraliśmy do domu.

Wycieczka była dla wszystkich wielką przygodą. Po kolei chronologicznie poznaliśmy główne okresy najstarszych dziejów Ziemi: kambr, ordowik, sylur, dewon, karbon, perm, trias, jurę, kredę. Po tym świecie nieistniejącym, ale zaklętym w skałach, oprowadzali nas przewodnicy: Katarzyna Chłopek, Małgorzata Świtaj, Piotr Tworogowski. Opiekunami byli nauczyciele: Barbara Czernikiewicz, Aleksandra Mendak, Edyta Pożoga, Magdalena Rozumek, Anna Telka-Maciejska i prof. Urszula Oettingen.

 

Urszula Oettingen

Prezes

Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna

Fot. Urszula Oettingen