Gmina Bodzentyn – w 97. rocznicę „Cudu nad Wisłą”

ulaDzień 15 sierpnia w polskim kalendarzu historycznym jest datą wyjątkową. W wielu miejscowościach odbywały się uroczystości religijno-patriotyczne, w czasie których wspominano żołnierzy poległych i walczących za Polskę.

W Bodzentynie podczas nabożeństwa Proboszcz ks. dr Leszek Sikorski mówił o związku Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z historycznymi wydarzeniami, które rozpoczęły się 15 sierpnia 1920 r., nazywanymi „Cudem nad Wisłą”. W tradycji pokoleń zwycięstwo nad bolszewikami wiąże się z opieką Matki Boskiej Królowej Polski. Bitwa Warszawska zadecydowała o zachowaniu niepodległości i przekreśliła plany rozprzestrzenienia rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią.

Po nabożeństwie przedstawiciele mieszkańców gminy Bodzentyn udali się pod symboliczną mogiłę Antoniego Pałysiewicza poległego w 1919 r. i płytę Nieznanego Żołnierza z wojny polsko-bolszewickiej, tablicę poświęconą Józefowi Piłsudskiemu oraz pomnik przy kościele parafialnym upamiętniający żołnierzy Armii Krajowej Okręgu „Jodła”. Złożono wieniec i zapalono znicze.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna w miejscach pamięci narodowej zawiązano biało-czerwone kokardki. W ten sposób upamiętniono żołnierzy AK spoczywających na cmentarzu parafialnym w Bodzentynie, wśród nich Bronisława Gila, Stanisława Wacińskiego, Jerzego Woźniaka, Henryka Strachowskiego, Stanisława Aniołkiewicza, Jacentego Pałysiewicza, bohaterów powstania styczniowego, i Stanisława Janczarskiego uczestnika walk w obronie Lwowa, żołnierza września 1939 r. i AK.

Na cmentarzu we Wzdole zatrzymano się przy grobie Rozalii Szafraniec pochodzącej z Siekierna. Od stycznia 1942 r. brała udział w akcjach Związku Walki Zbrojnej, później AK. Była komendantką gminy Bodzentyn w Wojskowej Służbie Kobiet. W 1979 r. przyznano jej w Londynie Krzyż Armii Krajowej. W 1981 r. na Jasnej Górze otrzymała Honorową Odznakę Żołnierza Armii Krajowej Korpusu „Jodła”. Dr Rozalia Szafraniec, światowej sławy matematyk i astronom, była pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pomimo wybitnych osiągnięć naukowych nie uzyskała stopnia profesora. W latach Polski Ludowej była to kara za jej działalność niepodległościową. Zmarła w 2001 r. w Krakowie. Tak jak pragnęła spoczęła w ziemi świętokrzyskiej.

Nie zapomniano o żołnierzach z Oddziału AK Wybranieccy, których pomnik znajduje się w Wilkowie, uczestnikach powstania 1863 r. i II wojny światowej w Świętej Katarzynie. Płonącym zniczem i biało-czerwoną kokardą na cmentarzu z I wojny światowej przypomniano o Polakach walczących w mundurach armii zaborczych.

W patriotycznym spotkaniu udział wzięli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Leśnej: Dyrektor Beata Domańska-Kózka, Barbara Czernikiewicz; mieszkańcy Bodzentyna i Siekierna-Podmieścia: Kazimierz Wilkosz, Aleksander Ponikowski, Teresa i Witold Combrowie, Urszula i Mirosław Oettingen.

W tym dniu towarzyszyła nam refleksja dotycząca przeszłości i roli symboli narodowych w krajobrazie kulturowym Polski.

Urszula Oettingen
Prezes
Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen