Gmina Bodzentyn uczciła 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki

image1Rok 2017 jest obchodzony jako Rok Tadeusza Kościuszki. W ten sposób Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej nawiązał do 200. rocznicy śmierci bohatera polskiego i amerykańskiego, obywatela honorowego republiki francuskiej, przywódcy insurekcji 1794 r., który poświęcił życie idei niepodległej ojczyzny.

Gminne obchody tej rocznicy odbyły się 29 października w Szkole Podstawowej w Leśnej.  Ich organizatorami byli Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna i Szkoła Podstawowa w Leśnej.

Zebrani mieszkańcy, przedstawiciele władz gminy, radni, nauczyciele i dyrektorzy szkół, harcerze obejrzeli występ: Tadeusz Kościuszko w poezji i pieśni, w wykonaniu młodzieży z miejscowej szkoły. Uczniowie przypomnieli najważniejsze fakty związane z życiem Kościuszki. Zaprezentowali pieśni, w tym najbardziej znaną Krakowiak Kościuszki do słów poety Władysława Ludwika Anczyca.

Następnie dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen mówiła o znaczeniu pamięci o Tadeuszu Kościuszce w utrwalaniu polskiej tożsamości narodowej, o obiektach związanych z jego postacią zachowanych w Krakowie, w tym Kopcu Tadeusza Kościuszki, miejscu pochówku w podziemiach katedry na Wawelu. Wspomniała o pamiątkach kościuszkowskich w Solurze w Szwajcarii, na kontynencie amerykańskim, w Racławicach, Maciejowicach, Połańcu, Kielcach.

Piotr Kita nauczyciel historii miejscowej szkoły przypomniał życiorys Kościuszki w formie prezentacji multimedialnej. Mówił o jego udziale w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, działalności wojskowej i politycznej w obronie Konstytucji 3 Maja w 1792 r. Duży nacisk położył na walkę z wojskami Rosji i Prus  w czasie insurekcji 1794 r., którą Kościuszko prowadził jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej.

Zespół Pieśni i Tańca Leśnianie wykonał pieśni patriotyczne związane z walką Polaków o wolność w różnych okresach historycznych.

Spotkanie było również okazją do zakończenia projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn. W projekcie uczestniczyli uczniowie szkoły w Leśnej. W jego ramach wzięli m.in. udział w konkursie plastycznym: Pamiętajmy o naszej historii. Wszyscy uczniowie otrzymali upominki za pięknie wykonane prace.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podkreślił znaczenie rocznic narodowych w poznawaniu polskich dziejów. Podziękował organizatorom za zaangażowanie w kultywowanie pamięci historycznej. W ramach uchwalonego przez Radę Ministrów RP Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wręczył zestaw książek do szkolnej biblioteki.

Do tych podziękowań przyłączyli się członkowie Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, doceniając wielki wkład pracy Pani Dyrektor Beaty Kózki, grona nauczycielskiego i rodziców uczniów w działalność szkoły. Z kolei wyrazy podziękowania Pani Urszuli Oettingen za kilkuletnią współpracę ze szkołą złożyły przedstawicielki Rady Rodziców radna Katarzyna Sikora wraz z Moniką Głuszek.

W przygotowanie tej ważnej dla lokalnej społeczności uroczystości szczególnie zaangażowani byli nauczyciele Barbara Czernikiewicz, Aleksandra Wójcik oraz z obsługi szkoły Ewa Staniec i Halina Haba, a także rodzice uczniów.

Urszula Oettingen

Fot. Mirosław Oettingen, Maria Cedro-Bąkowska