W Gminie Bodzentyn. 1 września 2018 roku – 79. rocznica wybuchu II wojny światowej – Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

100_76931 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez Niemcy, a kilkanaście dni później 17 września przez Związek Sowiecki. Rozpoczęła się II wojna światowa.

Wojska niemieckie uderzyły na Polskę na całej długości polsko-niemieckiej granicy oraz z terytorium Moraw i Słowacji, co spowodowało iż łączna długość frontu wyniosła ok. 1600 km. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki wydał odezwę, w której po oświadczeniu o niesprowokowanej agresji Niemiec przeciwko Polsce wezwał naród do obrony wolności i niepodległości kraju.

Niemcy skoncentrowali przeciwko Polsce 1,8 miliona żołnierzy uzbrojonych w 2800 czołgów, około 3000 samolotów i 10 000 dział. Słowacja wystawiła Armię Polową i nieliczne lotnictwo. Polsce udało się zmobilizować około miliona żołnierzy, 880 czołgów, 400 samolotów i 4300 dział. Pomimo bohaterskiej obrony osamotnione Państwo Polskie uległo przemocy wroga.

1 września 1939 roku o godzinie 4.45 niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte, Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska, bronionej przez załogę (około 200 żołnierzy) pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego i kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Oddziały polskie przez 7 dni broniły placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza. Westerplatte stało się symbolem bohaterstwa polskiego żołnierza.

Wśród broniących Westerplatte byli żołnierze z Kielecczyzny. W bieżącym roku jednego z nich Stanisława Pokrzywkę z Sieradowic  upamiętniono w naszej gminie poprzez posadzenie dębu pamięci.

Ustawą z dnia 25 kwietnia 1997 roku dzień 1 września został ustanowiony „Dniem Weterana”. Z kolei ustawa z dnia 14 marca 2014 roku rozszerzyła ten zapis stwierdzając: „Dzień 1 września ustanawia się Dniem Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. Być może wśród nas żyją jeszcze bohaterowie tamtych czasów walczący w II wojnie światowej – pamiętajmy o nich.

W dniu tym – 1 września pochylmy się nad wszystkimi, którzy zginęli w walce z niemieckim i sowieckim okupantem na różnych frontach, w oddziałach zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego; nad tymi, którzy umierali w niemieckich obozach koncentracyjnych; nad cywilnymi ofiarami pacyfikacji polskich miast i wsi. Również my zapalimy symboliczne znicze przy pomniku w Starej Wsi upamiętniającym mieszkańców Wzdołu i okolic poległych i pomordowanych w walce o niepodległość Polski w latach II wojny światowej.

Oddajmy hołd obrońcom Ojczyzny!

                                                                                             Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen