W Gminie Bodzentyn – W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości zapaliliśmy znicze pamięci

DSC_0167W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn zapaliliśmy znicze upamiętniające tych, którzy oddali życie w imię miłości Ojczyzny.

Wśród miejsc pamięci narodowej, na których zapłonął ogień pamięci znalazły się: Mogiła powstańców 1863 r. na cmentarzu paraf. w Bodzentynie, Pomnik żołnierzy Armii Krajowej Okręgu „Jodła” poległych na Wykusie w 1943 r., przy kościele w Bodzentynie;

Mogiła pomordowanych przez Niemców w maju w 1943 r. w Dąbrowie Dolnej, Pomnik pomordowanych przez Niemców w 1943 r. w Woli Szczygiełkowej, Mogiła zamordowanych przez Niemców mieszkańców Dąbrowy Górnej w maju 1943 r., przy kaplicy p.w. św. Marii Magdaleny w Dąbrowie Górnej, Krzyż upamiętniający zamordowanych przez Niemców mieszkańców Siekierna-Przedgrab w 1943 r. w Siekiernie, Tablica upamiętniająca pobyt Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy w Świętej Katarzynie 31 października 1914 r.,

 

Krzyż w miejscu zgrupowania i ostatnich walk oddziału AK „Jędrusie” w 1944 r. w Sieradowicach.

 Znicze zapłonęły również przy kapliczce Matki Boskiej Bolesnej, żołnierzy Armii Krajowej na Wykusie, Mogile żołnierzy AK z Grupy Warszawskiej ze Zgrupowania „Ponurego” i „Nurta” poległych 28 października 1943 r. i Mogile Ludmiły Bożeny Stefanowskiej „Zjawy”, żołnierza AK przy drodze na Wykus; Pomniku żołnierzy oddziału AK „Wybranieccy” w Wilkowie, Pomniku mieszkańców Wzdołu Rządowego i okolic poległych i pomordowanych w walce o Niepodległość Polski w latach 1939-1945 w Starej Wsi, Płycie Jana Pawła II w Leśnej-Starej Wsi, Pomniku na Wzgórzu św. Barbary poświęconym żołnierzom kampanii wrześniowej 1939 r., którzy w tym miejscu na początku okupacji niemieckiej składali przysięgę na wierność Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a potem służyli w Oddziale „Wybranieckich” i 4 Pułku Piechoty Legionów AK.

Młodzież Gimnazjum w Bodzentynie zapaliła znicze na Skwerze Wolności, gdzie kilka miesięcy temu posadziliśmy dęby pamięci poświęcone patronowi szkoły mjr. Janowi Piwnikowi „Ponuremu”, Józefowi Piłsudskiemu, Ignacemu Janowi Paderewskiemu, Wincentemu Witosowi, Kazimierzowi Szermentowskiemu.

Warto pamiętać o tych i innych miejscach. To ważna część historii Państwa Polskiego. Zapalenie zniczy na w wielu wypadkach symbolicznych grobach walczących o Niepodległość Polski, to wyraz pamięci o tych, którzy ginęli w myśl dewizy: „Bóg, Honor i Ojczyzna”!

Urszula Oettingen

Fot. Mirosław i Urszula Oettingen