W Gminie Bodzentyn 15 sierpnia 2017 r. – Święto Wojska Polskiego – Pamiętajmy

image1W okresie odbudowy Państwa Polskiego po latach zaborów największe zagrożenie dla Polaków nadeszło ze Wschodu. Wojna polsko-bolszewicka była wielkim sprawdzianem dla narodu polskiego w walce o niepodległość.

W sytuacji zbliżania się Armii Czerwonej do Warszawy, 1 lipca 1920 r. Sejm podjął decyzję o utworzeniu Rady Obrony Państwa pod przewodnictwem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Na czele Rządu Obrony Narodowej stanął Wincenty Witos, działacz ruchu ludowego, który zwracał szczególną uwagę na morale żołnierzy i społeczeństwa w trudnych chwilach, gdy żołnierze sowieccy byli coraz bliżej stolicy. Sam kilkakrotnie wyjeżdżał na linię frontu dodając otuchy walczącym.

Generał Józef Haller stojący na czele Armii  Ochotniczej zwrócił się do rodaków z apelem o służbę ochotniczą w armii. Na to wezwanie zareagowały wszystkie grupy społeczne i zawodowe. Wojska polskie 15 sierpnia 1920 r. rozpoczęły kontrofensywę rozgramiając bolszewików.

Dla upamiętnienia tego faktu – Bitwy Warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą”, w czasach II Rzeczypospolitej dzień 15 sierpnia obchodzono jako Święto Żołnierza. W latach Polski Ludowej Dzień Wojska Polskiego ustalono na 12 października, w celu upamiętnienia bitwy pod Lenino.

Dopiero po upadku komunizmu na mocy ustawy Sejmu z 30 lipca 1992 r. przywrócono obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia. Dzień ten zbiega się z kościelnym Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, kiedy w kościołach Polski odbywają się nabożeństwa, podczas których wymiar religijny łączy się z przekazem patriotycznym.

W dniu tym powinniśmy pamiętać o grobach uczestników powstań narodowych, żołnierzy z lat I i II wojny światowej, powojennego podziemia niepodległościowego. W nich spoczywają Bohaterowie – Patrioci, którzy dążyli do wolnej Polski. To również ważny dzień dla tych, którzy obecnie stoją na straży polskiej niepodległości. I jak co roku życzymy wszystkim żołnierzom dumy i satysfakcji z tego co robią i kultywowania pięknych patriotycznych tradycji.

Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen

Prezes

Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna

 

Fot. Obraz Jerzego Kossaka, Cud nad Wisłą