W Gminie Bodzentyn – 156. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

DSC_0107W dniach 18 do 20 stycznia 2019 r. w regionie świętokrzyskim odbyły się  Centralne Obchody 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystości zorganizował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Związek Strzelecki „Strzelec” przy współudziale Burmistrzów Miast i Gmin z Szydłowca, Suchedniowa, Bodzentyna i Wąchocka. Główną część obchodów stanowił XXVI Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów-Bodzentyn.

Dnia 19 stycznia po  mszy świętej w Suchedniowie uczestnicy Marszu wyruszyli do Bodzentyna. Po drodze zatrzymali się na odpoczynek w Michniowie oraz we Wzdole Rządowym. Następnie ruszyli dalej. W Leśnej do głównej kolumny marszowej strzelców dołączył oddział prowadzony przez prof. Urszulę Oettingen, Prezesa Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna. W tym roku w grupie idącej z Siekierna-Podmieścia udział wzięli m.in. polityk Magdalena Fogiel-Litwinek i Artur Litwinek z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, studenci Instytutu Historii UJK, sołtys Siekierna Czesława Czarnecka, radny Jan Wilkosz.

Pod siedzibą Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie do maszerujących dołączyli przedstawiciele samorządu, przybyli goście, poczty sztandarowe, uczniowie i dyrektorzy szkół, mieszkańcy, Pułk Żuawów Śmierci z Buska-Zdroju. Tutaj złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą postać Marszałka Józefa Piłsudskiego Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Bodzentyn. Następnie w pochodzie pod narodowymi sztandarami udano się na Górny Rynek.

Uroczystości w Bodzentynie prowadził Daniel Woś, wieloletni komendant Marszu, który został uhonorowany medalem „Pro Bono Poloniae” za upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych i krzewienie postaw patriotycznych.

Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego i przeglądzie oddziałów Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba przywitał uczestników uroczystości. Następnie głos zabrali: szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka w imieniu swoim i obecnej poseł na Sejm RP Marii Zuby.

Profesor Urszula Oettingen z UJK przypomniała, że Bodzentyn był jednym z miast, gdzie rozpoczęło się Powstanie Styczniowe. Tu był teren sprzyjający działaniom partyzanckim. Podkreśliła że w pierwszą rocznicę wybuchu powstania w 1864 r. na rynku w Bodzentynie odbyła się defilada oddziałów powstańczych, którą odebrał gen. Józef Hauke-Bosak, natomiast jedna z ostatnich potyczek miała miejsce w kwietniu 1864 r. w okolicach Siekierna. Odnosząc się do udziału strzelców z Wilna przypomniała, że decyzją Sejmu RP rok bieżący został uznany Rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia.

Tradycyjnie nowi członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” złożyli przyrzeczenie strzeleckie. Wręczono również odznaczenia i dyplomy za trzykrotny i pięciokrotny udział w Marszu. Odczytano Apel Poległych, po którym oddano salwę honorową. Delegacje złożyły wieńce pod tablicą upamiętniającą wybuch Powstania Styczniowego.

 

 Urszula Oettingen

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen