W Gminie Bodzentyn – 79. rocznica sowieckiej agresji na Polskę

Obraz 002…Bo od września, od siedemnastego,
Dłuższą drogą znów szedł każdy z nas:
Przez lód spod bieguna północnego,
Przez łubiankę, przez Katyński Las!

 Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt
Wyznaczyły bezimienne krzyże…
Nie zatrzymał nas czerwony kat.
Bo przed nami Polska – coraz bliżej!

 I myśmy szli i szli – dziesiątkowani!
Choć zdradą pragnął nas podzielić wróg…
I przez Ludową przeszliśmy – niepokonani
Aż Wolną Polskę raczył wrócić Bóg!

                                               Hymn Sybiraków

 

 

Dnia 17 września 1939 roku nad ranem strona radziecka poinformowała ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, że działania wojenne wykazały, iż „państwo polskie i jego Rząd przestały faktycznie istnieć. Dlatego też straciły ważność traktaty zawarte pomiędzy ZSRR a Polską….”. W ślad za tym wojska sowieckie, łamiąc pakt o nieagresji, bez wypowiedzenia wojny, natarły na Polskę.

Nastąpiło to w nawiązaniu do podpisanego 23  sierpnia 1939 r. porozumienia ZSRR z Niemcami (Pakt Ribbentrop-Mołotow). W ten sposób oba państwa wcieliły w życie swój plan podziału strefy wpływów, dokonując IV rozbioru Polski. Potwierdzeniem tych działań był Traktat o granicach i przyjaźni zawarty 28 września 1939 r. w Moskwie pomiędzy niemiecką III Rzeszą i ZSRR, nazywany także II Paktem Ribbentrop-Mołotow.

Po napaści aresztowano ponad 200 tys. Polaków, wśród nich byli m.in. oficerowie, policjanci, ziemianie, prawnicy. Wielu zostało rozstrzelanych w Katyniu, Charkowie, Twerze, Kuropatach, Bykowni. Na Syberię wywieziono łącznie około 1 milion 350 tys. Polaków. Część z nich nigdy nie wróciła.

W 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 17 września Dniem Sybiraka. Uchwałę w tej sprawie przyjęto przez aklamację. W dniu tym w wielu miejscowościach odbyły się  nabożeństwa w intencji poległych i wywiezionych na Sybir, uroczystości w Kielcach pod Pomnikiem Sybiraków i Pomnikiem Katyńskim.

W Bodzentynie zapaliliśmy symboliczny znicz pod pomnikiem mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, który walczył w okolicach Grodna z sowieckim najeźdźcą. W ten sposób oddając hołd tym, którzy podjęli walkę z obydwoma okupantami w latach II wojny światowej i ginęli na „nieludzkiej ziemi”.

Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen