W Gminie Bodzentyn – Józef Szermentowski Honorowym Obywatelem Miasta Bodzentyna

SzermentowskiMiasto Bodzentyn zyska kolejnego Honorowego Obywatela. Będzie nim Józef Szermentowski, wybitny polski malarz pejzażysta. Artysta  urodził się 16 lutego 1833 r. w Bodzentynie, zmarł 6 września 1876 r. w Paryżu. Był jednym z prekusorów realizmu w nurcie malarstwa pejzażowo-rodzajowego w sztuce polskiej. W 1860 r. wyjechał do Paryża, gdzie pozostał do końca życia. Jednak na jego twórczość wpływ wywarł pobyt na polskiej ziemi, obserwacja rodzimego krajobrazu – przyrody, architektury, codziennego życia ludności.

W Bodzentynie od wielu lat pielęgnowana jest pamięć o tym wielkim Polaku. Poświęcono mu dwie tablice: w miejscu urodzenia oraz na kościele parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Przy kościele Św. Ducha umieszczono replikę fragmentu jego grobu z cmentarza w Montmorency koło Paryża. Od 1983 r. miejscowe Liceum Ogólnokształcące nosi imię Józefa Szermentowskiego. Obchodzone są kolejne rocznice jego śmierci i urodzin, organizowane konkursy poświęcone życiu i twórczości.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej odbędzie się 5 grudnia 2017 r. W jej trakcie na wniosek dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen Przewodniczącej Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn, i Pana Witolda Combera artysty malarza z Bodzentyna zostanie nadany Józefowi Szermentowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyna.

Podczas sesji wnioskodawcy przypomną dzieje życia artysty, omówią jego twórczość i prace, z których część związana jest z ziemią świętokrzyską.

Józef Szermentowski znajdzie się w gronie takich uhonorowanych tym tytułem postaci jak Św. Jan Paweł II i Marszałek Józef Piłsudski. To kolejny wyraz pamięci o wielkim patriocie zasłużonym dla kultury polskiej, ale również zaszczyt dla mieszkańców Gminy Bodzentyn.  Akt ten wpisze się w przypadającą w przyszłym roku 185. rocznicę urodzin artysty. W ten sposób rok 2018 w Gminie Bodzentyn stanie się Rokiem Józefa Szermentowskiego.

Na fot.: Józef Szermentowski, Poddaństwo, 1873 r.

 

Elżbieta Firlet