W Gminie Bodzentyn – przygotowania do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości w 2018 roku

image1W 1918 r. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. Wiele środowisk już teraz zastanawia się nad uczczeniem tego niezwykle ważnego faktu w polskich dziejach, którego 100. rocznicę będziemy obchodzić w przyszłym roku. Działania takie podjęto również w Gminie Bodzentyn z inicjatywy dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen Prezesa Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna i Pana Witolda Combra znanego regionalisty.

W dniu 29 października w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn odbyło się spotkanie poświęcone obchodom Narodowego Święta Niepodległości w 2018 r. Uczestniczyli w nim Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Barbara Derlatka Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Wąchock, Karolina Gałczyńska-Szymczyk z Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów, Daniel Woś ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” reprezentujący również Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Jodła”, Urszula Oettingen i Witold Comber.

W trakcie spotkania dokonano wstępnych ustaleń dotyczących obchodów, które odbędą się na terenie trzech gmin: Bodzentyn, Wąchock, Suchedniów. Najważniejszym wydarzeniem będzie I Marsz Szlakiem 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich w Górach Świętokrzyskich. Marsz  nawiązuje do historycznych wydarzeń z końca października 1914 r. Wtedy oddział Józefa Piłsudskiego działający w ramach armii austro-węgierskiej przechodził, po nieudanej ofensywie na Dęblin i Warszawę, przez Góry Świętokrzyskie kierując się w stronę Śląska i Krakowa.

Żołnierze w kilku kolumnach maszerowali, toczyli drobne potyczki z wojskami rosyjskimi, kwaterowali m.in. w Parszowie, Wielkiej Wsi, Mostkach, Suchedniowie, Wzdole Rządowym, Bodzentynie, Świętej Katarzynie. Poszczególne miejscowości będące na szlaku planowanego Marszu włączą się ze swoimi inicjatywami upamiętniającymi 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W Bodzentynie planuje się również renowację cmentarza z I wojny światowej oraz umieszczenie tablicy poświęconej walce Polaków o niepodległość wraz z podaniem nazwisk osób, mieszkańców miasta i gminy Bodzentyn, którzy służyli w latach I wojny światowej w Legionach Polskich i innych narodowych formacjach, bronili granic Państwa Polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Warto przypomnieć, że w ramach trzech armii zaborczych walczyli również Polacy, o czym mówią m.in. nazwiska umieszczone na krzyżach.

Marsz szlakiem historycznego przejścia polskich legionistów wraz z towarzyszącymi wydarzeniami o charakterze patriotycznym oraz wydaniem okolicznościowej publikacji będzie wyrazem pamięci o czynie zbrojnym Polaków w wojnie, na gruzach której zrodziła się niepodległość Polski.

dr hab. prof. UJK  Urszula Oettingen

Fot. Archiwum UMiGB