W Gminie Bodzentyn – Uczcijmy 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

powstaniePowstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 r. w ramach akcji „Burza” było kulminacyjnym zrywem Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Powstańcy bili się bohatersko przez 63 dni.

Wybuch powstania był następstwem podjęcia przez Polskę walki we wrześniu 1939 r. oraz powołania do życia Polskiego Państwa Podziemnego. Powstanie warszawskie militarnie skierowane było przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR. Pomimo przegranej dało narodowi moralną siłę na nadchodzące lata sowieckiego zniewolenia..

 

Ziemia świętokrzyska usiana jest grobami żołnierzy Armii Krajowej. W dniu 1 sierpnia pamiętajmy o nich. Zatrzymajmy się o godzinie 17 – Godzinie „W”, kiedy w całym kraju zostaną włączone syreny. Pochylmy głowy nad mogiłami tych wszystkich, którzy walcząc o wolność, wpisali się w ciąg niepodległościowej powstańczej tradycji.

 

Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen

Przewodnicząca

Społecznej Rady Kultury,

Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego

oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn