W Gminie Bodzentyn – Ważne narodowe rocznice w 2018 roku

image1W kalendarzu rocznicowym rok 2018 jest wyjątkowy w skali kraju, województwa świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Bodzentyn. Na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2018 będzie Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Rokiem 250-lecia Konfederacji Barskiej, Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, Rokiem Ireny Sendlerowej, Rokiem Praw Kobiet.

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jako „ojców niepodległości” uchwała wymienia Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Państwo polskie narodziło się na nowo 11 listopada 1918 r. Po 123 latach niewoli, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata. To historyczny wkład obrońców Konstytucji 3 Maja, żołnierzy Insurekcji Kościuszkowskiej i kolejnych powstań narodowych, legionistów polskich i wszystkich walczących w I wojnie światowej oraz w latach 1918-1921: obrońców Lwowa, żołnierzy Powstania Wielkopolskiego i Powstań Śląskich oraz bohaterów wojny polsko-bolszewickiej.

250. rocznica zawiązania Konfederacji Barskiej – zbrojnego związku szlachty polskiej utworzonego w Barze na Podolu 29 lutego 1768 r., w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, pierwszego wielkiego polskiego powstania narodowego.

100. rocznica przyznania Polkom praw wyborczych. Józef Piłsudski, Tymczasowy Naczelnik Państwa, 28 listopada 1918 r, podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. W art. 1 tego dekretu określono, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci. W art. 7 stwierdzono, że wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele i obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze. Polska była jednym z pierwszych państw na świecie, które wprowadziło kobiety do parlamentu i przyznało im pełnię praw. Świętowanie tej rocznicy to również oddanie hołdu pierwszym parlamentarzystkom.

100. rocznica urodzin Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, kapłana nazywanego „biskupem niezłomnym”. Metropolita przemyski przeciwstawiał się próbom ateizacji Polski słowem i czynem, popierał demokratyczną opozycję i wbrew zakazom wspierał budowę setek kościołów w całej diecezji przemyskiej. W 2006 r. został odznaczony Orderem Orła Białego w uznaniu zasług w działalności na rzecz wolności Ojczyzny. Zmarł 29 grudnia 2012 r. w Przemyślu.

10. rocznica śmierci Ireny Sendlerowej. W uchwale przypomniano, że Irena Sendlerowa ocaliła z warszawskiego getta ok. 2,5 tys. żydowskich dzieci. W uzasadnieniu zwrócono również uwagę na rolę jej współpracowników, którzy z narażeniem życia poświęcali się, niosąc pomoc potrzebującym i słabszym. W 1965 r. została uhonorowana przez izraelski instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Rok 2018 Rokiem Harcerstwa. Ustanowiony na mocy uchwały podjętej przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej 20 grudnia 2017 r. W uchwale podkreślono, że w latach 1918-1922, w procesie odrodzenia i zjednoczenia Rzeczypospolitej brało udział także harcerstwo polskie, tworzone od 1910 r. na wzór skautingu Roberta Baden-Powella. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla działalności polskiego harcerstwa. Przywołujemy dziś pamięć o wspaniałych obrońcach Lwowa – Orlętach i harcerskich szeregach walczących z nawałą bolszewicką w 1920 roku. Przywołujemy Szare Szeregi, Pogotowie Harcerek i Hufce Polskie – walczące z niemieckim okupantem. Przywołujemy walczących w konspiracji z władzą komunistyczną i sowieckim okupantem w latach 1944-1956 oraz w latach późniejszych: Harcerstwo Niepokorne, w tym Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, Ruch Harcerski i Ruch Harcerski Rzeczypospolitej”.

20-lecie istnienia województwa świętokrzyskiego. O tym, że powstanie województwo świętokrzyskie Sejm, Senat i Prezydent Rzeczypospolitej zdecydowali 18 lipca 1998 roku. Przyjęto wówczas znowelizowaną ustawę o nowym podziale administracyjnym kraju na 16 województw. 21 grudnia 2017 r. radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jednogłośnie uchwalili rok 2018 „Rokiem Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego”. Zdecydowano także, że 5 czerwca każdego roku będzie świętem województwa.

Wśród wielu ważnych wydarzeń związanych z ziemią bodzentyńską warto pamiętać o kilku szczególnych rocznicach.

670. rocznica otrzymania przez Jana Bodzantę w Awinionie sakry biskupa krakowskiego. Akt ten nastąpił w 1348 r. Biskup swoją główną rezydencją uczynił Bodzentyn, co zapoczątkowało rozwój miasta nad rzeką Psarką. Bodzentyn stał się ważnym centrum dóbr biskupów krakowskich w Górach Świętokrzyskich.

155. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, które w 1863 i 1864 r. szczególnie zapisało się narodowym zrywem się na ziemi świętokrzyskiej i w Bodzentynie.

Rok Szermentowskiego. Uchwalony 5 grudnia 2017 r. przez Radę Miejską Bodzentyna w nawiązaniu do 185. rocznicy urodzin artysty oraz nadania z inicjatywy dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen oraz Witolda Combera Józefowi Szermentowskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyna.

100-lecie powstania pierwszej szkoły średniej w Bodzentynie. W roku szkolnym 1918/1919 rozpoczęło działalność Czteroletnie Progimnazjum Filologiczne Koedukacyjne Polskiej Macierzy Szkolnej, które po roku przekształcone zostało w Seminarium Nauczycielskie. Tradycje tej szkoły kontynuuje obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, w ramach którego działa Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Szermentowskiego.

 

Urszula Oettingen