W Gminie Bodzentyn – XXV Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów-Bodzentyn – w 155. rocznicę wybuchu Powstania

image1

Centralne Obchody 155. rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego odbyły się w dniach 19, 20 i 21 stycznia 2018 r. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Uroczystości rozpoczęły się 19 stycznia 2018 r. w Szydłowcu i były kontynuowane 20 stycznia w Bodzentynie oraz 21 stycznia w Wąchocku. Ważną część obchodów stanowił XXV Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów-Bodzentyn.

Po  mszy świętej w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie zebrani skierowali się pod krzyż powstańczy znajdujący się przy ul. Bodzentyńskiej, gdzie oddano hołd bohaterom. Stąd uczestnicy Marszu, wśród nich strzelcy z Polski i Litwy, wyruszyli do Bodzentyna. Po drodze zatrzymali się we Wzdole Rządowym. Tutaj w Zespole Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” obejrzeli jasełka i wzięli udział w spotkaniu opłatkowym.

W Leśnej do maszerujących dołączył oddział Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna i studentów Instytutu Historii UJK, prowadzony przez prof. Urszulę Oettingen. Grupa po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego wyruszyła z Siekierna-Podmieścia z biało-czerwonymi sztandarami i transparentami z napisami „Bóg Honor Ojczyzna” oraz „Powstań Polsko skrusz kajdany”.

Pod siedzibą Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie dołączyli do głównej kolumny przedstawiciele samorządu, przybyli goście z okolicznych gmin, poczty sztandarowe, uczniowie i dyrektorzy szkół, harcerze ZHP z Bodzentyna, Psar, Śniadki i Leśnej pod opieką drużynowych Ingi i Jana Świderskich, Pułk Żuawów Śmierci z Buska-Zdroju oraz reprezentanci innych grup rekonstrukcyjnych.

Pochód, na czele z Młodzieżową Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie, przeszedł przez miasto udając się na Górny Rynek. Tutaj Komendant Marszu starszy inspektor Daniel Woś i Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba dokonali przeglądu oddziałów strzeleckich

Następnie Burmistrz Dariusz Skiba przywitał wszystkich przybyłych gości, a także podziękował zebranym za udział w uroczystości.

Głos zabrały Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Zuba i Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek. W  swoich wypowiedziach nawiązały do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Prof. Urszula Oettingen przypomniała rolę Pieczęci Rządu Narodowego w czasie Powstania Styczniowego jako symbolu „tajemnego państwa polskiego”. Jej wielkie znaczenie dla idei niepodległościowej podkreślał Józef Piłsudski. Walka Legionów Polskich z Rosją w latach I wojny światowej stanowiła kontynuację narodowowyzwoleńczych działań z okresu Powstania. Zaznaczyła również, że bez Powstania 1863 r. nie byłoby wolnej Polski. W okresie międzywojnia w czasie dyskusji nad ustaleniem daty obchodów Święta Niepodległości wskazywano na dzień 5 sierpnia, podkreślając, że tego dnia w 1864 r. w okolicy Cytadeli Warszawskiej władze carskie straciły ostatniego dyktatora powstania gen. Romualda Traugutta wraz z czterema współpracownikami.

Podczas uroczystości w Bodzentynie Komendant Marszu Daniel  Woś wręczył Krzyże „XXV Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów-Bodzentyn”. Za wieloletnie zaangażowanie w organizację Marszu zostali uhonorowani: dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn – odznaczenie odebrał Burmistrza Dariusz Skiba, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Bodzentynie i Szkoła Podstawowa im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie.

Nowi członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” złożyli uroczyste przyrzeczenie strzeleckie.  Wręczono również odznaczenia i dyplomy za trzykrotny i pięciokrotny udział w Marszu. Wśród odznaczonych był Józef Bąkowski z Leśnej-Starej Wsi.

Robert Osiński Komendant Pułku Żuawów Śmierci odczytał Apel Poległych, po którym oddano salwę honorową. Delegacje złożyły wieńce pod tablicą upamiętniającą wybuch Powstania Styczniowego.

Wśród osób składających wiązanki kwiatów był Witold Comber wnuk powstańca 1863 r. Wojciecha Aniołkiewicza, spoczywającego na bodzentyńskim cmentarzu. To piękny wyraz pamięci i patriotyzmu, związku historii z teraźniejszością.

Elżbieta Firlet

Fot. Józef Bąkowski