Harcerze z Bodzentyna uporządkowali miejsce pamięci na Sieradowskiej Górze

Obraz 002W słoneczną sobotę 25 marca harcerze z gminy Bodzentyn spotkali się na Sieradowskiej Górze przy  pomniku upamiętniającym miejsce obozu Zgrupowania Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie” od października do grudnia 1944 r.

Harcerze pomogli w pracach porządkowych Państwu Agnieszce i Michałowi  Kowalczykom, na których terenie znajduje się pomnik. W spotkaniu udział wzięli druhowie ze szkół podstawowych w Bodzentynie, Psarach, Śniadce oraz z gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Bodzentynie, pod opieką drużynowych Marka Lachowskiego i Jana Świderskiego, dyrektora szkoły w Psarach Jerzego Wójcika oraz Urszuli i Mirosława Oettingen ze Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna.

Swoją wędrówkę  harcerze rozpoczęli z Bodzentyna, udając się do Siekierna-Podmieścia, gdzie zatrzymali się na odpoczynek w domu Państwa Oettingen. Stąd wyruszyli na Sieradowską Górę. Tutaj oczekiwali na nich harcerze ze Śniadki i Państwo Kowalczykowie. Pani prof. Oettingen opowiedziała o walkach partyzanckich w Górach Świętokrzyskich.

Gospodarze posesji wraz z opiekunami wycinali samosiewy i zarośla, harcerze znosili gałęzie, grabili i wyrównywali teren. Głównym celem prac było odsłonięcie partyzanckiego krzyża i tablicy, przygotowanie najbliższego otoczenia do jego zagospodarowania poprzez nasadzenie ozdobnych roślin oraz oznakowania miejsca.

Po skończonej pracy, zgromadzono się przy ognisku. Podziwiano wspaniały krajobraz. Stefan Żeromski pisał o nim w swoich Dziennikach, których fragment umieszczono na znajdującej się w pobliżu płycie.

Była to kolejna zbiórka bodzentyńskich harcerzy, lekcja wspólnego działania i historii.

W gminie Bodzentyn harcerstwo, działające od jesieni ubiegłego roku przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki zyskuje coraz więcej członków i osób wspierających.  Dzięki prof. Urszuli Oettingen rozpoczęto współpracę z Główną  Kwaterą ZHP w Warszawie, która przekazała książki-poradniki będące ważną pomocą  w prowadzeniu zajęć.

Harcerstwo to pokazanie społecznego stylu życia, nauka szacunku do ludzi i przyrody. To piękne idee, których krzewienie na terenie gminy Bodzentyn zapoczątkowali ponad 30 lat temu Państwo Teresa i Witold Combrowie.

Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen