Konferencja naukowa „Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna”

Wzgórze zamkowe w BodzentynieW związku z przypadającym w bieżącym roku 660-leciem lokacji Bodzentyna oraz 20. rocznicą odzyskania praw miejskich zapraszamy Państwa na konferencję naukową „Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna”.

Konferencja odbędzie się 7 listopada 2015 r. od godz. 10.00 w Miejsko- -Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. Udział w niej wezmą archeolodzy, historycy, historycy sztuki, architekci, m.in. z Krakowa, Warszawy i Kielc. Prezentowane referaty będą poświęcone głównie architekturze, urbanistyce, zabytkom miasta na przestrzeni dziejów i roli biskupów krakowskich w jego rozwoju. Będzie to również okazja do wymiany poglądów na temat planów wypromowania Bodzentyna w krajobrazie kulturowym regionu świętokrzyskiego i Polski.

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa autorstwa dra Czesława Hadamika „Dwa ratusze w Bodzentynie”, pokazująca efekty prac wykopaliskowych prowadzonych w 2012 r. na Rynku Górnym w Bodzentynie.

Organizatorami konferencji są Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Społeczna Rada Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Mgr inż. Dariusz Skiba

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen

Przewodnicząca

Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn

Mgr Marcin Sikorski

Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie

PROGRAM KONFERENCJI

Konferencja naukowa

Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna

z okazji 660-lecia lokacji miasta i odzyskania praw miejskich w 1994 roku

Obrady w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, Rynek Górny 11, 7 listopada 2015 r.

 

Komitet Organizacyjny konferencji:

– Mgr inż. Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

– Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn

– Mgr Marcin Sikorski Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

 

Organizatorzy konferencji: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Społeczna Rada Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie,

10.00-10.15 – Otwarcie obrad

10.15-11.45

Prof. dr hab. arch. Maria Brykowska, Politechnika Warszawska, Bodzentyn – miasto i jego architektura w dziejach i w krajobrazie

Waldemar Gliński, Pracownia Badań Archeologicznych w Kielcach, Świętomarz-Tarczek-Bodzentyn, Kolejna próba przedstawienia problemu średniowiecznego osadnictwa Gór Świętokrzyskich

Dr Tomasz Graff, dr Dobrosława Horzela, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,

Kardynał Zbigniew Oleśnicki i jego tablica fundacyjna dla kościoła parafialnego w Bodzentynie

Dr Mateusz Grzęda, Uniwersytet Jagielloński, Tryptyk Zaśnięcia Marii w kolegiacie bodzentyńskiej i jego rola w promowaniu kultu Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej przez biskupa krakowskiego Jana Konarskiego

Dr Piotr Rosiński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Dawne organy w kościołach Bodzentyna

11.45-12.00 – Przerwa kawowa

12.00-13.30

Bartłomiej Wołyniec, Uniwersytet Jagielloński, Działalność fundacyjna biskupa Marcina Szyszkowskiego (1616-1630) w Bodzentynie

Dr Czesław Hadamik, Pracownia Badań i Studiów Archeologicznych, Historycznych i Konserwatorskich w Kielcach, Dwa ratusze Bodzentyna

Michał Sobala, Między „zamkiem” a „pałacem”. Rezydencja biskupów krakowskich w Bodzentynie w świetle inwentarza z 1680 roku

Wiesława Rutkowska, Archiwum Państwowe w Kielcach, Materiały kartograficzne i ikonograficzne dotyczące Bodzentyna w zbiorach Archiwum Państwowego w Kielcach

Anna Adamczyk, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach, Zespół zabudowy Bodzentyna. Problemy ochrony prawnej i konserwatorskiej

13.30-14.00 – Przerwa

14.00-15.30

Dr Cezary Jastrzębski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Najstarsze tradycje zwiedzania Bodzentyna

Justyna Staszewska, Towarzystwo Dawida Rubinowicza w Bodzentynie, Ludność żydowska w Bodzentynie i jej spuścizna

Dr Tomasz Domański, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, Delegatura w Kielcach, Źródła do dziejów Bodzentyna pod okupacją niemiecką w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach

Witold Comber, Bodzentyn, Odzyskanie praw miejskich przez Bodzentyn w 1994 roku

Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Miejsca pamięci w krajobrazie kulturowym Bodzentyna

 

       Konferencji będzie towarzyszyć wystawa autorstwa dra Czesława Hadamika „Dwa ratusze w Bodzentynie”, pokazująca efekty prac wykopaliskowych prowadzonych w 2012 r. na Rynku Górnym w Bodzentynie.