Kurant w Bodzentynie – proponują prof. Urszula Oettingen i Witold Comber

zegarW styczniu 2019 r. dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen oraz mgr Witold Comber miejscowy regionalista wystąpili do Rady Miejskiej Bodzentyna z propozycją umieszczenia, w związku z przebudową i nadbudową budynku OSP i Centrum Kultury przy Rynku Górnym, w górnej części remontowanych obiektów kuranta (zegara z melodią), ewentualnie samego zegara.

Jak napisali w piśmie: To dawny zwyczaj, który występował i nadal istnieje w wielu miejscowościach. Stanowi istotny element krajobrazu kulturowego w sferze  dźwięków, sygnałów i wyobrażeń, kształtujących życie miasta. Uważamy, że będzie to dobre nawiązanie do historii miejscowości, na której Rynku stał ratusz z zegarem-siedziba władz miejskich, o czym mówią źródła; zarazem atrakcja dla mieszkańców i turystów odwiedzających Bodzentyn. Melodia byłaby wygrywana o określonej porze. Zegar taki pełniłby również ważną funkcję praktyczną pokazując mijający czas.

Dalej wnioskodawcy przypominają rolę jaką odegrał Bodzentyn w okresie Powstania Styczniowego i przed jego wybuchem. Dzięki działalności miejscowego duchowieństwa i mieszkańców był ważnym ośrodkiem myśli niepodległościowej skierowanej przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Tutaj podczas nabożeństw wygłaszano patriotyczne kazania i śpiewano pieśni, w tym „Boże coś Polskę”. Nawiązując do tych wydarzeń Urszula Oettingen i Witold Comber zaproponowali wykorzystanie melodii tej pieśni jako sygnału w miejskim zegarze.

Wniosek uzyskał poparcie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skiby.

Zegar umieszczony na fasadzie budynku w Rynku Górnym stanie się ważnym elementem dekoracyjnym  miasta, tak dotkliwie dotkniętego wielkim pożarem w 1917 r. Będzie również wyrazem przywiązania mieszkańców do historii Bodzentyna, podkreśleniem jego miejskości i oddaniem pamięci tym, którzy poprzez codzienne życie budowali jego wartości materialne i duchowe.

 

Elżbieta Firlet

Tagi: ,