Medal upamiętniający 1050-lecie chrztu Polski przed Światowymi Dniami Młodzieży, w Bodzentynie

lead„Mówiąc bowiem o chrzcie, nie mamy na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji przyjętego przez pierwszego historycznego władcę Polski, ale też wydarzenie, które było decydujące dla powstania narodu i dla ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsamości. W tym znaczeniu data chrztu Polski jest datą przełomową”

Jan Paweł II, „Pamięć i tożsamość”

 

Pierwszy dzień obchodzonych 2 i 3 lipca 2016 r. Dni Bodzentyna  poświęcono 1050. rocznicy chrztu Polski, a właściwie chrztu pierwszego księcia państwa Polan Mieszka I.

Obchody zainaugurowało wystąpienie proboszcza parafii Bodzentyn ks. dr. Leszka Sikorskiego, który mówił o roli wiary katolickiej w życiu Polaków. Miasto Bodzentyn dzień ten uczciło uroczyście poprzez okolicznościowe wykłady, wygłoszone przez pracowników Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. Urszulę Oettingen i dr Anitę Młynarczyk-Tomczyk oraz w dniu następnym nabożeństwo odprawione w miejscowym kościele.

Ten ważny dzień przypominający o chrześcijańskich korzeniach naszej kultury uświetnił koncert melodii i pieśni religijnych w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Bodzentynie oraz miejscowych zespołów folklorystycznych.

Podczas uroczystości wręczono pamiątkowe medale, odlane według projektu artysty rzeźbiarza Sławomira Micka. Inicjatorem ich wykonania i w ten sposób upamiętnienia dwóch ważnych rocznic w dziejach Państwa Polskiego i miasta Bodzentyna była Społeczna Rada Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn przy współpracy Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn.

Medal na przedniej stronie przedstawia w ujęciu symbolicznym ceremonię Chrztu Świętego pierwszego władcy Polski Mieszka I. Pochylony nad chrzcielnicą książę skłania głowę, na którą duchowny hierarcha z pastorałem, w szacie liturgicznej, w mitrze biskupiej leje z ręki wodę święconą. W tle widnieje krzyż z wyrytym monogramem IHS będącym symbolem Jezusa Chrystusa i daty 966 2016, poniżej wzdłuż dolnej krawędzi napis: 1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI.

Wyobrażenie z drugiej strony medalu nawiązuje do obchodzonego w ubiegłym roku 660-lecia powstania miasta Bodzentyn. Pokazuje siedzącego na tronie biskupim biskupa krakowskiego Jana Bodzantę założyciela Bodzentyna,  z prawą ręką uniesioną w geście błogosławieństwa. Po jego bokach umieszczono herb miasta oraz daty 1355 2015. Napis głosi, u góry: 660-LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH, na dole: MIASTO I GMINA BODZENTYN.

Podkreślanie wartości mówiących o polskich dziejach, kulturze, ważnych datach narodowych i rocznicach, zachęcanie miejscowej społeczności do uczestniczenia w wydarzeniach o charakterze religijno-patriotycznym jest priorytetowym celem działalności wielu osób i stowarzyszeń. Ważne jest docenienie ich zaangażowania w rozwój kulturalny naszej Małej Ojczyzny.

Medale wręczone przez  Dariusza Skibę Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn i prof. Urszulę Oettingen Przewodniczącą Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn otrzymali m.in. Jarosław Sellin Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski, Wiesława Rutkowska Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach, prof. Beata Wojciechowska  Dyrektor Instytutu Historii UJK w Kielcach, honorowi obywatele Bodzentyna: ks. dr Leszek Sikorski, Stefan Rachtan prezes Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna, sędzia Andrzej Jankowski; Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Bodzentynie, działające na terenie gminy szkoły i zespoły ludowe, radni.

Medale jako pamiątki materialne dotyczące historii Polski i miasta Bodzentyn, zostaną przekazane również do zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach oraz Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu.

Sceneria miejsca obchodów tej doniosłej rocznicy w Bodzentynie, na wyniosłym wzgórzu nad rzeką Psarką, z pozostałościami rezydencji biskupów krakowskich, w pobliżu kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika patrona Królestwa Polskiego i strażnika wiary, doskonale odpowiadała przypomnieniu tego fundamentalnego wydarzenia w dziejach Państwa Polskiego.

W przestrzeni sakralnej i świeckiej na tle gór Świętego Krzyża mieszkańcy Bodzentyna uczcili fakt historyczny wpisujący Polskę w krąg cywilizacji chrześcijańskiej. Biorący udział w uroczystości wykazali przywiązanie do podstawowych norm budujących polską tożsamość, gdzie znak krzyża – symbol przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego, miłości, cierpienia i zbawienia stał się nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu.

Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen