Mieszkanki Siekierna o żołnierzach „Ponurego”

ponuryW Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach 13 czerwca odbył się premierowy pokaz filmu dokumentalnego „Rozkaz Panie Majorze” o szlaku bojowym płk. Jana Piwnika „Ponurego” i mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta” w reżyserii Sebastiana Przybyłowicza.

Film „Rozkaz Panie Majorze” to produkcja sfinansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach zadania „Dzieje Wojska Polskiego zatrzymane w kadrze”. Projekcja pokazuje szlak bojowy Lucjana Krogulca „Lutka”, który był żołnierzem najpierw „Ponurego”, a następnie „Nurta”.

W sali kinowej WDK, szczelnie wypełnionej, zgromadzeni z zapartym tchem słuchali wypowiedzi bohaterów filmu. Wśród nich były Leokadia Gołąbek i Irena Synowiec z Siekierna, które wspominały żołnierzy „Ponurego” z lat wojny. Z kolei prof. Urszula Oettingen mówiła o ciągłości historycznej patriotycznych działań i walk o niepodległość w regionie Gór Świętokrzyskich.

Postacie swoich dowódców wspominał Lucjan Krogulec „Lutek”. O historii partyzanckich działań mówili dr Marek Jedynak z Kieleckiej Delegatury IPN oraz główny narrator Szczepan Mróz Prezes Stowarzyszenia Pamięci Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”-„Nurt”.

Wydarzeniu towarzyszyła promocja książki Lucjana Krogulca „O każdy kamień i drzewo w lesie”. Obecny na spotkaniu autor, syn gajowego lasów Sieradowska Góra w Nadleśnictwie Siekierno, opisał swoją działalność w oddziale partyzanckim AK „Chłopcy z lasu” pod dowództwem ppor. Euzebiusza Domoradzkiego „Grota”, następnie włączonego do Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”; a także po zakończeniu działań wojennych swój udział w akcjach organizacji Niepodległość, Delegatura Sił Zbrojnych, Wolność i Niezawisłość.

Jako syn gajowego Lucjan Krogulec doskonale znał teren, zwłaszcza Lasów Siekierzyńskich, był przewodnikiem licznych patroli i oddziałów partyzanckich. Na kartach publikacji przytacza wiele, dotychczas nieznanych, szczegółów; nazwiska mieszkańców wsi położonych wokół Wykusu, którzy należeli do partyzanckich grup i pomagali w walce z Niemcami.

W spotkaniu uczestniczyli Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, kombatanci i ich rodziny, historycy, pasjonaci polskich dziejów. Po zakończeniu seansu zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie utrwalania pamięci o polskich bohaterach. Głos zabrała również prof. Urszula Oettingen Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, dziękując za przybliżenie wydarzeń, które powinny być stale obecne w pamięci lokalnej społeczności, i zapraszając twórców filmu z jego projekcją do Bodzentyna.

Urszula Oettingen