Nabożeństwa majowe w Leśnej i w Siekiernie

Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone.

Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki.

DSC_5694 Miesiąc maj to czas nabożeństw majowych. Oddawanie czci Matce Bożej w kościołach i na zewnątrz – w krajobrazie. Odmawianie modlitw i śpiewanie pieśni religijnych pod kapliczkami to stary zwyczaj, wpisany w polską tradycję. Pierwszym, który rzucił myśl aby miesiąc maj poświęcić Maryi był żyjący w XIII wieku król hiszpański Alfons X. Jednocześnie zapraszał do udziału w nabożeństwach majowych i zalecał swoim poddanym gromadzenie się wieczorem na modlitwy wokół figur Matki Bożej.

W Polsce pierwsze nabożeństwa majowe wprowadzili w 1838 r. jezuici w Tarnopolu i w 1852 r.  misjonarze w Warszawie; wydawano książeczki o nabożeństwach majowych. W połowie XIX w. zwyczaj ten przyjął się w wielu krajach.

Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska – hymn na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty, jakimi obdarzył Ją Bóg. Prawdopodobnie jakaś  wersja litanii znana była już w XII wieku we Francji. Oficjalnie zatwierdził ją papież Sykstus V w 1578 r. i obdarzył dwustu dniami odpustu. Nazwę „Loretańska” otrzymała od miejscowości Loreto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana. W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi. Jest ich w sumie 50. Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja, do litanii dołączono w 1923 r. wezwanie „Królowo Polskiej Korony”, przekształcone po drugiej wojnie światowej na „Królowo Polski”.

Od wielu lat mieszkańcy ziemi świętokrzyskiej, tak jak innych regionów Polski, gromadzą się przy krzyżach i kapliczkach, odmawiają litanie i śpiewają maryjne pieśni.  Zwyczaj ten kultywowany jest zwłaszcza na wsiach. W Siekiernie-Podmieściu majowe modlitwy odbywają się przy krzyżu w środku wsi.

W Leśnej-Starej Wsi mieszkańcy spotykają się w kilku miejscach. 30 maja 2014 r. tradycyjnie zebraliśmy się przy kapliczce z figurą Matki Bożej przed domem  Państwa Marii i Józefa Bąkowskich. Figurę ofiarował i poświęcił ks. dr Leszek Sikorski proboszcz Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bodzentynie.

Otrzymaliśmy przygotowany przez Józefa Bąkowskiego Modlitewnik leśniański z Litanią Loretańską, w którym przedstawiono również historię jej powstania, pieśniami i modlitwami maryjnymi. Po odmówieniu litanii, śpiewaliśmy religijne pieśni: Chwalcie łąki umajone, Czarna Madonna, Cześć Maryi, Gwiazdo śliczna, Królowej Anielskiej śpiewajmy i wiele innych.

Pani Maria Dębicka pięknie zaśpiewała Pieśń ku czci Matki Bożej Gidelskiej. Jej słowa opowiadają historię figurki Matki Bożej wyoranej z ziemi przez jednego z wieśniaków w pocz. XVI w. Zdarzenie to  miało miejsce w Gidlach, miejscowości koło Radomska. Obecnie znajduje się tam Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej, patronki rolników i górników, Uzdrowicielki chorych.

Urszula Oettingen

Fot. Maria Cedro-Bąkowska, Mirosław Oettingen, Urszula Oettingen