Narodowe Święto Niepodległości w Bodzentynie i w Leśnej – 11 Listopada 2015 r.

„Wol­ności nie można tyl­ko po­siadać, nie można jej zużywać. Trze­ba ją sta­le zdo­bywać i tworzyć przez prawdę”

                                                                                                                                                                                    Św. Jan Paweł II

LeadW bieżącym roku mija 97 lat, od pamiętnej daty 11 listopada 1918 roku. W tym dniu Rada Regencyjna przekazała władzę nad Wojskiem Polskim Józefowi Piłsudskiemu. Na froncie zachodnim zawarto rozejm z Niemcami. To data symboliczna, będąca uwieńczeniem krwawej drogi Polaków do wolności.

W dniu tym odbywają się uroczystości, nabożeństwa, wydarzenia dotyczące dziejów Państwa Polskiego. Wybiegamy również w przyszłość pytając o nasz patriotyzm, o to jak budować wspólną Ojczyznę.

Obchody w Bodzentynie rozpoczęło uroczyste nabożeństwo w miejscowym kościele. Po jego zakończeniu uczestnicy przeszli do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki. Tutaj Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn prof. Urszula Oettingen w swoim wystąpieniu wspomniała o roli tego Święta jako najważniejszego w polskim kalendarzu historycznym.

Następnie miała miejsce akademia przygotowana przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bodzentynie. Zaprezentowano najważniejsze wydarzenia historyczne, związane z walkami Polaków o niepodległość. Opowieść przeplatana była pieśniami patriotycznymi.

Z kolei Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Bodzentynie, pod batutą kapelmistrza Kazimierza Podrazy odegrała wiązankę melodii wojskowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podziękował zebranym, organizatorom i wykonawcom za udział w uroczystości. Jednocześnie podkreślił znaczenie takich obchodów w budowaniu pamięci historycznej.

Tego samego dnia po południu w Szkole Podstawowej w Leśnej odbyła się uroczystość przygotowana przez Panią Dyrektor Beatę Kózkę oraz nauczycieli Panie Barbarę Czernikiewicz i Aleksandrę Basę. Mszę świętą odprawił ks. proboszcz parafii Bodzentyn dr Leszek Sikorski.

Później Pani prof. Urszula Oettingen mówiła o roli Legionów Polskich i Józefa Piłsudskiego. Zwróciła również uwagę na działalność obozu narodowego na czele z Ignacym Janem Paderewskim i Romanem Dmowskim, którzy poprzez zabiegi dyplomatyczne przyczynili się do mocnego postawienia sprawy polskiej na konferencji pokojowej kończącej I wojnę światową.

Następnie dzieci z miejscowej szkoły zaprezentowały program słowno-muzyczny. Śpiewano patriotyczne pieśni, deklamowano wiersze.

W uroczystości wziął udział Zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie”. Jego członkowie, ubrani w ludowe świętokrzyskie stroje, przypomnieli historię zmagań o wolność i śpiewali narodowe pieśni.

W słowie końcowym Wiceburmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Andrzej Jarosiński podziękował wszystkim zebranym za udział w uroczystości. Mówił o roli szkoły w Leśnej jako ważnej placówki wychowawczej i kultywującej pamięć o polskiej i lokalnej historii.

 

Elżbieta Firlet

 

Fot. Mirosław Oettingen