Narodowe Święto Niepodległości w Pawłowie

DSC_4951Narodowe Święto Niepodległości to dzień obchodzony w wielu miejscowościach. Z tej okazji 10 listopada 2015 r. o godz. 17 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie odbyła się uroczysta wieczornica. Organizatorami wydarzenia byli Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie.

       Wieczornicę rozpoczął występ młodzieżowej grupy teatralnej GOKSiR, przedstawieniem „W saloniku hrabiny Omskiej”. Jego akcja toczy się w 1938 r. Młodzi aktorzy ubrani w stroje z epoki wspominali lata walk o granice i odbudowy Państwa Polskiego po okresie zaborów.

Następnie głos zabrała Pani dr hab. Urszula Oettingen, pracownik naukowy, prof. Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pani Profesor mówiła o walkach narodowowyzwoleńczych XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej. Wspomniała również o żołnierskich mogiłach z lat I wojny światowej na cmentarzach parafialnych w Chybicach i w Pawłowie.

Na zakończenie głos zabrał Pan Marek Wojtas, Wójt Gminy Pawłów. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży. Wspólnie z dyrektor GOKSiR Panią Alicją Imiołek podziękował mieszkańcom i radnym Rady Gminy w Pawłowie na czele z przewodniczącym Panem Henrykiem Więcławem, nauczycielom, uczniom za udział w podniosłym spotkaniu.

Program artystyczny przygotowała młodzież pod kierunkiem Pani Bożeny Sławek, teksty przedstawienia Pani Alicja Imiołek, charakteryzacja i stroje Pani Nina Kusiak.

Elżbieta Firlet

 

Fot. Mirosław Oettingen