Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Siekiernie

„Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu przeniesionego ze Wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią”

                         Jan Paweł II

 

dzw          Już po raz czwarty obchodzono w Państwie Polskim Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 1 marca 2014 r. zebraliśmy się w Siekiernie-Podmieściu, żeby uczcić pamięć żołnierzy i wszystkich patriotów, którzy walczyli o wolną i demokratyczną Polskę; nie pogodzili się z nowym sowieckim porządkiem, obcym narzuconym ustrojem.

Naszym honorowym gościem była Pani Józefa Życińska pseud. „Zośka” – Żołnierz Wyklęty. Opowiedziała zgromadzonym swoją historię. Była żołnierzem Armii Krajowej, później członkiem organizacji Wolność i Niezawisłość. Razem z mężem działała w podziemiu antykomunistycznym. Jej męża Aleksandra Życińskiego pseud. „Wilczur” skazano trzykrotnie na karę śmierci. We wrześniu 1948 r. został rozstrzelany. Do dziś nie odnaleziono jego grobu. Pani Życińska torturowana, skazana na siedem lat więzienia, w nim urodziła córkę, prześladowana, dopiero w 1990 r. uzyskała prawa kombatanckie. To jeden z wielu tragicznych i heroicznych życiorysów – tych, którzy ocaleli; a ilu zginęło, ilu zabito strzałem w tył głowy i pochowano w nieznanych miejscach.

W jednej z ulotek z marca 1946 r. mjr Zygmunt Szendzielarz pseud. „Łupaszka” dowódca 5 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej pisał: Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej Ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały Naród.

W spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna, Związek Strzelecki „Strzelec” z Suchedniowa, Radnego Okręgu Leśna-Siekierno Miasta  i Gminy Bodzentyn uczestniczyli Proboszcz Parafii Bodzentyn ks. dr Leszek Sikorski, członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku z Kielc na czele z Prezesem Zofią Wieczorek-Nowak,  okoliczni mieszkańcy z Leśnej, Siekierna, Podmielowca, Wzdołu Rządowego, Bodzentyna, Kielc, studenci Koła Naukowego „Grot” z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Suchedniowa i Skarżyska, która ten dzień rozpoczęła marszem z Suchedniowa przez Opal do Siekierna-Podmieścia.

Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna prof. Urszula Oettingen przypomniała, że 1 marca  1951 r. w warszawskim więzieniu komuniści zamordowali oficerów Wojska Polskiego – przywódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wśród nich był ppłk Łukasz Ciepliński. Dlatego w 60. rocznicę tej zbrodni w 2011 roku, na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 1 marca stał się świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pani Oettingen mówiła również o konieczności pamiętania o tych, którzy z bronią w ręku i w inny sposób przeciwstawili się narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

Andrzej Dębicki Radny Okręgu Leśna-Siekierno przypomniał życie i działalność zmarłego w styczniu 2014 r. Zdzisława Rachtana  pseud. „Halny” żołnierza Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponurego” i „Nurta”, jednego z inicjatorów budowy kapliczki Matki Boskiej Bolesnej na Wykusie i powstania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Głos zabrał Daniel Woś Komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Suchedniowa, który mówił o kieleckim więzieniu – miejscu kaźni polskich patriotów zwanych przez ówczesne władze bandytami; lesie koło Zgórska pod Kielcami, gdzie grzebano zabitych. Obecnie nie ma tam grobów, jest las, ale 1 listopada w dniu Wszystkich Świętych, kiedy zapada zmrok las rozjaśniają znicze palone przez tych, którzy pamiętają.

Swoimi przemyśleniami dotyczącymi tragedii naszych wielkich bohaterów, wiernych przysiędze podzielili się Antoni Nowak i Antoni Wróblewski ze Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku.

Strzelcy i studenci recytowali wiersze poświęcone Żołnierzom Wyklętym. Uczestnicy spotkania czytali głośno listy-grypsy Łukasza Cieplińskiego do żony i syna pisane w celi śmierci. Tę część prowadziła studentka Instytutu Historii UJK Joanna Babiarz. Słuchaliśmy pieśni o Żołnierzach Wyklętych. Wspólnie śpiewaliśmy pieśni patriotyczne.

Spotkanie w Siekiernie-Podmieściu było kolejnym przypominającym ważne wydarzenia naszej historii; ludzi, którzy walczyli i ginęli za niepodległą Polskę.

Urszula Oettingen

 

Fot. Maria Bąkowska, Bożena Dębicka, Mirosław Oettingen