Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Leśnej i w Siekiernie

 

„Śniłaś mi się Ojczyzno pełna słońca i malw,
Wolna, wolnością upojona, bez okiennic i krat”

Kpt. Marian Pypeć „Puch”, żołnierz „Szarego”

W sobotę 2 marca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Leśnej odbyła się uroczystość poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorami obchodów było Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna, Radny Okręgu Leśna-Siekierno Andrzej Dębicki i nauczyciele miejscowej szkoły.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz gminnych: wiceburmistrz Mariusz Kozera, sekretarz Adela Gołębiowska-Kołodziejska, radni Jerzy Tofil, Leszek Wnętrzak, Wojciech Kózka, radny powiatu kieleckiego Dariusz Skiba, kierownik Mauzoleum Wsi Polskich w Michniowie Stanisław Krogulec, dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnej Anna Szafraniec. Udział wzięli również prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica – Sabat” Janusz Maciejski, druhowie ze Związku Strzeleckiego w Suchedniowie na czele z komendantem Danielem Wosiem, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku w Kielcach Zofia Wieczorek-Nowak, Piotr Opozda nauczyciel historii, w latach 80. XX w. działacz opozycji demokratycznej, Konfederacji Polski Niepodległej i Solidarności; sołtys wsi Leśna Katarzyna Sikora, mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Dr hab. Urszula Oettingen prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  przypomniała, że  dzień 1 marca od 2011 r. na mocy ustawy sejmowej jest polskim świętem państwowym poświęconym pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyroki śmierci na siedmiu członkach IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Następnie dzieci z miejscowej szkoły pod opieką nauczycieli Piotra Gajka i Barbary Czernikiewicz, w patriotycznej scenerii, zaprezentowały program artystyczny przypominający postaci i wydarzenia z lat powojennych. Czytano fragmenty prozy i poezji.

Dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki z Delegatury Kieleckiej Instytutu Pamięci Narodowej wygłosił prelekcję na temat: „O Wolną i Niepodległą Polskę – działalność podziemia antykomunistycznego w Górach Świętokrzyskich po 1945 roku”, połączoną z pokazem multimedialnym.

Studenci Koła Naukowego Grot z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (Ewelina Ciszek, Joanna Babiarz, Mateusz Lisak, Grzegorz Smuga)      przypomnieli postać Łukasza Cieplińskiego, ostatniego dowódcy IV Okręgu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Odczytano grypsy, które pisał przed śmiercią do swojej rodziny. Miłym akcentem było poinformowanie o rozpoczęciu przez Koło stałej współpracy z miejscową szkołą.

Honorowym gościem spotkania była Pani Józefa Życińska z Wołowa koło Bliżyna – „Żołnierz Wyklęty”. Zgromadzeni obejrzeli film poświęcony jej działalności po II wojnie i śmierci jej męża Aleksandra Życińskiego ps. „Wilczur”, rozstrzelanego przez funkcjonariuszy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 1948 r. w Zgórsku pod Kielcami. Ze wzruszeniem słuchano jej słów świadczących o wielkim przywiązaniu do idei niepodległościowych.

W trakcie dyskusji dzielono się refleksjami dotyczącymi sytuacji społeczno-politycznej po zakończeniu wojny. Zebrani historycy stwierdzili konieczność rzetelnych badań nad okresem „drugiej konspiracji” i wyświetlenia wielu białych plam istniejących do dnia dzisiejszego.

Spotkaniu towarzyszyły pieśni Andrzeja Kołakowskiego poety i barda, działacza opozycyjnego w okresie PRL.

Na zakończenie uroczystości Wiceburmistrz Mariusz Kozera podziękował organizatorom, a zwłaszcza pani Urszuli Oettingen i radnemu Andrzejowi Dębickiemu za podejmowanie przedsięwzięć w sferze utrwalania pamięci historycznej w gminie Bodzentyn.

W niedzielę 3 marca proboszcz parafii Bodzentyn ks. dr Leszek Sikorski odprawił nabożeństwo poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przypomniał, że inicjatywę uczczenia antykomunistycznych środowisk niepodległościowych podjął Prezydent Lech Kaczyński. W ostatnim słowie podkreślił rolę działań dr hab. Urszuli Oettingen w zakresie integracji i umacniania patriotyzmu społeczności lokalnej.

 

Elżbieta Firlet

Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna