Nasi „Świętokrzyscy Terytorialsi” z 10. Brygady pamiętają o Wykusie

1W bieżącym roku mija 43 rocznica śmierci majora cichociemnego Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt”, patrona 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Kilka dni temu świętokrzyscy „Terytorialsi” odwiedzili polanę „Wykus”, gdzie tuż przy kapliczce Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”- „Nurt” spoczywają szczątki legendarnego dowódcy – „Nurta”. Uporządkowali teren. Pamiętając o rocznicy śmierci swojego patrona zapalili znicze i złożyli kwiaty.

Eugeniusz Gedymin Kaszyński ps. „Nurt” urodził się 22 sierpnia 1909 r. w Łodzi. W okresie walk na Kielecczyźnie był zastępcą dowódcy i po odejściu Jana Piwnika „Ponurego” dowódcą Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”- „Nurt”. Podczas  akcji „Burza” dowodził I batalionem a następnie objął komendę 2 pułku piechoty Legionów AK. Zmarł 24 marca 1976 r. w Londynie. W 1994 r. jego prochy spoczęły na Wykusie.

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak decyzją nr 26/MON z dnia 22 lutego 2019 r.  nadał 10. Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej imię majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt”. Święto Brygady zostało ustanowione na dzień 11 czerwca, w rocznicę pochówku prochów „Nurta” na polanie „Wykus”. Jak mówił płk. Artur Barański dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej jej żołnierze co  najmniej raz w miesiącu odwiedzają „Wykusową kapliczkę”.

Warto przypomnieć że miejsce pamięci narodowej „Wykus” jest wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego. Znajduje się na terenie gminy Bodzentyn, której władze i mieszkańcy od wielu lat współorganizują i uczestniczą w czerwcowych uroczystościach na Wykusie.

Również my zapaliliśmy symboliczne znicze oddając cześć bohaterom. W imieniu Pana Dariusza Skiby Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn oraz mieszkańców  serdecznie dziękujemy za objęcie opieką tego ważnego miejsca pamięci.

Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen
Prezes Stowarzyszenia
Siekierno Nasza Ojczyzna

 

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen