Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w gminie Bodzentyn

image1W 2017 r. po raz siódmy obchodzono Narodowy  Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. To polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca poświęcone jest upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Uroczystości na terenie gminy Bodzentyn odbyły się z inicjatywy Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna oraz Szkoły Podstawowej w Leśnej.

W niedzielę 26 lutego podczas nabożeństwa w kościele parafialnym w Bodzentynie modlono się za Żołnierzy Niezłomnych tzw. drugiej konspiracji, walczących przeciwko sowietyzacji Polski od połowy 1943 r. Po mszy złożono kwiaty na symbolicznej żołnierskiej mogile przy ul. Kieleckiej.

Główne uroczystości miały miejsce w Szkole Podstawowej w Leśnej. Uczestniczyli w nich Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Marcin Sikorski, dyrektorzy szkół, radni, mieszkańcy gminy. Obchody rozpoczęło wystąpienie Pani Wojewody, która podkreśliła znaczenie święta jako hołdu oddanego walczącym o niepodległość Polski. Następnie głos zabrał Burmistrz Dariusz Skiba, który podziękował organizatorom za pamięć o ważnych wydarzeniach polskiej historii.

Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen wygłosiła prelekcję poświęconą Danucie Siedzikównie „Ince”, wielkiej patriotce, osiemnastoletniej dziewczynie, sanitariuszce w 5 Wileńskiej Brygadzie AK Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, okrutnie przesłuchiwanej, skazanej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku na śmierć, rozstrzelanej 28 sierpniu 1946 r. Z kolei przedstawiciel Związku Strzeleckiego „Strzelec” st. insp. Daniel Woś omówił prace dotyczące poszukiwań grobów „Żołnierzy Wyklętych” na Kielecczyźnie, m.in. w Zgórsku.

Uczniowie szkoły zaprezentowali program artystyczny poświęcony polskim bohaterom. Program został przygotowany pod opieką nauczycieli Barbary Czernikiewicz, Marii Paluch, Anny Łapki i Piotra Kity. Zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie” wykonał pieśni patriotyczne.

Udział w obchodach wzięła również młodzież zrzeszona w działającej od jesieni ubiegłego roku drużynie harcerskiej ZHP w Bodzentynie, która przygotowała występ pod kierunkiem Ingi i Jana Świderskich. W trakcie uroczystości Państwo Teresa i Witold Combrowie oraz Urszula Oettingen – członkowie ZHP otrzymali chusty harcerskie i pierścienie. To wyraz uznania za pomoc w odbudowie harcerstwa w gminie Bodzentyn.

Obchodom towarzyszyła wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN Oddział w Gdańsku: Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci, Danuta Siedzikówna „Inka” 1928-1946.

Należy podkreślić duże zaangażowanie w organizację uroczystości nauczycieli Szkoły Podstawowej w Leśnej, kierowanej przez Panią Dyrektor Beatę Kózkę, a także pań z obsługi szkoły Haliny Haby i Ewy Staniec, sołtysa Beaty Babiarz, rady sołeckiej oraz radnej Katarzyny Sikory.

Wszystkim, pomagającym w organizacji uroczystości, która na stałe wpisała się w krajobraz kulturowy Leśnej i gminy Bodzentyn składam serdeczne podziękowania.

Urszula Oettingen

Prezes

Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna