Odbudujmy harcerstwo w Bodzentynie

image1„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”

Celem inicjatorów przedsięwzięcia jest odbudowa harcerstwa na terenie miasta i gminy Bodzentyn, pokazanie dzieciom i młodzieży dobrych zasad spędzania wolnego czasu, zwrócenie uwagi na wartości kształtujące młodych ludzi jako dobrych obywateli, Polaków; nauka współżycia społecznego, poszanowanie przyrody i dziedzictwa kulturowego.

W szeregach tej patriotycznej organizacji można przeżyć wspaniałą przygodę, nauczyć się radzić w trudnych sytuacjach, to szkoła przyjaźni, pomocy innym ludziom, kształtowania osobowości.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą ponad 100 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Jego misją jest wspieranie wychowania dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.

Wychowanie w ZHP opiera się na wartościach, których odzwierciedleniem jest Prawo i Obietnica Zucha, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, Zobowiązanie Instruktorskie.

Warto przypomnieć podstawowe zasady Prawa Harcerskiego:

1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.

2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.

3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.

4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.

5. Harcerz postępuje po rycersku.

6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.

7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.

8. Harcerz jest zawsze pogodny.

9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.

10. Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

Zapraszamy dzieci i młodzież uczącą się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta i gminy Bodzentyn do zapisywania się do ZHP. Każdy może tu znaleźć swoje miejsce w grupach członkowskich: zuchy wiek 6-9 lat, harcerki i harcerze 10-13 lat, harcerki i harcerze starsi 13-16 lat, wędrowniczki i wędrownicy 16-21 lat, instruktorki i instruktorzy od 16 lat po złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego.

Osoby chętne do zapisania się do organizacji mogą zgłaszać się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie.

Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych na zebranie, które planujemy zorganizować na początku listopada 2016 r. Wtedy przedstawimy Państwu dokładnie zasady działania organizacji, zastępów i drużyn, opowiemy czego można się nauczyć w trakcie harcerskich zbiórek, spotkań, ognisk, biwaków, wycieczek i rajdów. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Chorągwi Kieleckiej ZHP. O dokładnym czasie zbiórki naborowej powiadomimy w późniejszym terminie.

Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen

Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i

Przyrodniczego  oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn

 

Marcin Sikorski

Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie