Odsłonięcie Pomnika Józefa Piłsudskiego w Majkowie w 100. rocznicę Czynu Legionowego

Odsłonięcie PomnikaW niedzielę 19 października 2014 r. przy kościele Chrystusa Światłości Świata w Majkowie odsłonięto pomnik poświęcony pamięci Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy. Upamiętnia on pobyt 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich na czele z Komendantem Józefem Piłsudskim w Majkowie 29 października 1914 r. W tym dniu, wieczorem, legioniści po krwawych walkach pod Laskami i Anielinem stanęli kwaterą w tej wsi. Nazajutrz 30 października ruszyli w kierunku Bodzentyna i Górna.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą. Następnie udano się pod pomnik. Profesor Urszula Oettingen z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przybliżyła historię pobytu Józefa Piłsudskiego w Majkowie przed stu laty. Wspomniała również o początkach tej cennej inicjatywy podjętej przez miejscową społeczność. Podkreśliła rolę Jana Wąsowskiego sołtysa Michałowa, który przed dwoma laty natrafił na Jej publikację dotyczącą pobytu legionistów na ziemi świętokrzyskiej i planów budowy w końcu lat 30. XX wieku obelisku w Majkowie. Tak zaczęła się współpraca, która zaowocowała odsłonięciem pomnika.

Budową pomnika zajął się Komitet Honorowy Mieszkańców Powiatu Skarżyskiego przy Stowarzyszeniu „Nad Żarnówką”. Wśród jego członków byli starosta Michał Jędrys, poseł Maria Zuba, wójt gminy Skarżysko Kościelne Zdzisław Woźniak. W pracach Komitetu uczestniczyli radni gminy: Paweł Wiatr, Alicja Pasis, Wiesław Derlatka, Wojciech Płusa oraz dyrektor szkoły podstawowej w Majkowie Danuta Jasiewska; Leszek Steć z Polskich Drużyn Strzeleckich i Jan Wąsowski. W skład Komitetu weszła również profesor Urszula Oettingen, która wspierała jego działania swoją historyczną wiedzą. W rozpropagowaniu przedsięwzięcia pomógł Związek Strzelecki z Suchedniowa pod komendą Daniela Wosia.

Następnie głos zabrali poseł Maria Zuba, starosta Michał Jędrys i wójt Zdzisław Woźniak. Uczniowie z miejscowej szkoły zaprezentowali patriotyczny program artystyczny. Po wystąpieniach nastąpiła ceremonia odsłonięcia pomnika i wmurowania Aktu budowy wraz z listą nazwisk wszystkich jego fundatorów i ziemią pobraną przez członków Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna: Urszulę i Mirosława Oettingen oraz Elżbietę Firlet z Cmentarza Legionistów w Żytkowicach, gdzie spoczęli polegli w bitwie pod Laskami i Anielinem w dniach 22-26 października 1914 r.

Obok obelisku odsłonięto tablicę z nazwiskami legionistów pochodzących z gminy Skarżysko Kościelne oraz ufundowaną przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” tablicę „Pięć Prawd Polaków”. Miejscowy proboszcz ks. Tadeusz Urbańczyk dokonał poświęcenia pomnika. Na placu kościelnym uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć wystawę, na której znalazły się zdjęcia i informacje dotyczące Piłsuskiego i legionistów.

Odsłonięcie obelisku w Majkowie stanowi istotne wydarzenie w życiu miejscowej społeczności. W ten sposób zmaterializowała się wiedza o ważnym fakcie historycznym. W krajobrazie kulturowym ziemi świętokrzyskiej pojawił się obiekt, który będzie przypominał o drodze Polaków do niepodległości.

Elżbieta Firlet

Fot. Mirosław Oettingen