Pamiętajmy o naszych zmarłych – kwesta na renowację zabytkowych nagrobków w Bodzentynie

Kwesta

Tradycyjnie 1 listopada w całej Polsce odbywają się na wielu cmentarzach kwesty na renowację zabytkowych nagrobków. Ich celem jest ocalenie od zapomnienia cennego dziedzictwa kulturowego, którym jest architektura i sztuka sepulkralna. To również wyraz pamięci o osobach, które przyczyniły się do rozwoju kraju, regionu świętokrzyskiego i ziemi bodzentyńskiej.

Prowadzone od wielu lat kwesty wrosły w listopadowy pejzaż miast i wsi. Są związane z religijnym i kulturowym przeżywaniem Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Wtedy przede wszystkim modlimy się przy grobach swoich bliskich. Ale również poprzez wrzucenie ofiary do kwestarskiej puszki, zapalenie znicza na opuszczonej mogile, zmówienie „Wieczne Odpoczywanie” przyłączamy się do wspomnień o tych zmarłych, których grobów nikt nie odwiedza.     Cmentarze parafialne w Bodzentynie i we Wzdole Rządowym są wpisane do rejestru zabytków jako ważne dobra kultury. Te swoiste „miasta umarłych” poprzez treści inskrypcji, zawierających nazwiska zmarłych, ich profesję, zasługi na polu publicznym mówią o historii Naszej Małej Ojczyzny. Utrwalają świadomość narodową i patriotyzm.

W dniach 31 października i 1 listopada na cmentarzu w Bodzentynie będzie trwała kwesta na konserwację nagrobków o wartościach historycznych i artystycznych. Apelujemy o datki i udział w tej ważnej zbiórce publicznej, mającej na celu ratowanie pomników cmentarnych – znaków pamięci.

 

mgr inż. Dariusz Skiba

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen

Przewodnicząca

Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn