Patriotyczna Wieczornica w Suchedniowie

LeadZ okazji 153 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 16 stycznia 2016 r. w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” odbyła się „Wieczornica Patriotyczna” zorganizowana przez Suchedniowski Związek Strzelecki „Strzelec”.

Spotkanie prowadził starszy inspektor Związku Strzeleckiego „Strzelec” Daniel Woś. Uczestniczyli w nim Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Cezary Błach, proboszcz miejscowej parafii ks. Marek Migocki, radni, strzelcy, kombatanci i mieszkańcy.

Wieczornica rozpoczęła się odczytaniem przez Pana Bogdana Jaworskiego Manifestu Tymczasowego Rządu Narodowego do Polaków. Następnie Pani dr hab. prof. UJK w Kielcach Urszula Oettingen wygłosiła wykład pt. „Powstanie Styczniowe w Górach Świętokrzyskich”. W trakcie swojego wystąpienia zwróciła uwagę na rolę mieszkańców Suchedniowa i okolicznych miejscowości w pierwszych dniach narodowego zrywu, szczególnie w noc jego wybuchu z 22 na 23 stycznia 1863 r.

Odczytano fragmenty pamiętników powstańców styczniowych. Członkowie Związku Strzeleckiego deklamowali wiersze o tematyce patriotycznej. Przybyli mogli oglądać pamiątki z czasów Powstania Styczniowego prezentowane na okolicznościowej wystawie.

Wieczornica była ważnym wydarzeniem wpisującym się w ciąg uroczystości związanych z upamiętnieniem największego polskiego powstania przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

 

Elżbieta Firlet

Fot. Mirosław Oettingen