Piknik patriotyczny w Siekiernie-Podmieściu

15 sierpnia 2013 roku, w 93. rocznicę bitwy warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, w Siekiernie-Podmieściu miał miejsce Piknik patriotyczny z okazji Święta Wojska Polskiego, zorganizowany przez Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna i Andrzeja Dębickiego Radnego Okręgu Leśna-Siekierno Miasta i Gminy Bodzentyn. Przed uroczystością złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie dr Rozalii Szafraniec we Wzdole Rządowym, gdzie spotkały się rodziny z Siekierna-Podmieścia i Siekierna-Przedgrabia; w Bodzentynie na mogile Antoniego Pałysiewicza poległego w 1919 r. i pod tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na Piknik przybyli mieszkańcy Siekierna, Leśnej, Podmielowca, Kamionki, Kamiennej Góry, Michniowa, Kielc oraz z dalszej okolicy. Udział w uroczystości wzięli: Wiceburmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Mariusz Kozera, Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku Zofia Wieczorek-Nowak, przedstawiciel wojsk lądowych płk. Andrzej Rompalski z Krakowa i wojsk lotniczych płk Piotr Pawlina z Piły, panie sołtyski wsi Kamionka-Podmielowiec Danuta Wilkosz i Siekierna Czesława Czarnecka. W obchodach wziął udział oddział strzelców na czele z Danielem Wosiem komendantem 2. Okręgu Związku Strzeleckiego „Strzelec”, sierżantem Sebastianem Bolechowskim dowódcą jednostki strzelców w Suchedniowie oraz chorążym Jackiem Bilskim dowódcą jednostki ze Skarżyska.

Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego prof. Urszula Oettingen prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna przypomniała rolę polskich żołnierzy w walce o wolność w XIX i XX wieku. Specjalne wspomnienie poświęciła dr Rozalii Szafraniec, pochodzącej z Siekierna wielkiej patriotce, żołnierzowi Armii Krajowej, uczonej światowej sławy w dziedzinie astronomii. Następnie uczczono żołnierzy Powstania Warszawskiego 1944 r. Radny Andrzej Dębicki omówił przyczyny i przebieg heroicznego zrywu Polaków. Później miejscowa młodzież recytowała patriotyczne wiersze z czasów walk o stolicę.

Kolejną część prowadziła Joanna Babiarz z Kamiennej Góry – studentka historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uczestnicy spotkania otrzymali kartki z „powstańczego kalendarza” i chronologicznie odczytywali najważniejsze wydarzenia z walk od 1 sierpnia do 2 października 1944 r. Komendant Daniel Woś opowiedział o tegorocznym Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, który zakończył się 12 sierpnia w Kielcach. Uczestniczył w nim oddział strzelców, który przybył do Siekierna.

Poseł Krzysztof Lipiec mówił o roli pamięci historycznej w umacnianiu patriotyzmu lokalnych społeczności.

W trakcie uroczystości zebrani śpiewali pieśni patriotyczne ze specjalnie przygotowanych śpiewników. Donośnie rozlegał się głos licznej grupy strzelców – O mój rozmarynie…

Szczególnie należy podkreślić udział młodzieży, która pomimo wakacji uczestniczyła w obchodach. Wiersze recytowali: Maciej i Filip Wojtyna z Siekierna, Kamil Niziołek z Kamiennej Góry, Karolina Łapka i Kinga Piwko z Leśnej oraz Bernadetta Bielska z Białegostoku.

Liczny udział mieszkańców oraz pomoc w przygotowaniu uroczystości były kolejnym wyrazem kultywowania tradycji patriotycznych w Siekiernie – miejscowości, której społeczność nieraz dawała świadectwo przywiązania do polskiej historii i obrony wartości narodowych. Udział w Pikniku wzięli też przebywający w gminie Bodzentyn na wakacjach turyści i przybyli z różnych stron Polski miłośnicy patriotycznych tradycji. Podziw wzbudziła oprawa plastyczna sceny otoczonej brzozowym zagajnikiem, z narodowymi barwami, na której zaprezentowano okazałego żeliwnego orła z 1861 roku, wielkiej pamiątki Powstania Styczniowego. Obok niego ustawiono bukiety zielne poświęcone przez księdza wikarego Waldemara Tłomaka w kościele we Wzdole Rządowym.

Po oficjalnej części zebranych zaproszono na poczęstunek podany w uroczej scenerii zielonego ogrodu Domu Pracy Twórczej Mirosława i Urszuli Oettingen. Goście długo wspominali historię bolesnych zrywów narodowych, doceniając rolę kultywowania pamięci historycznej i nawiązując do osobistych przeżyć swoich przodków walczących o niepodległość Polski.

                                                                  Elżbieta Firlet