Początek modernizacji drogi w Siekiernie-Podmieściu – wiosna 2020 r.

W kwietniu 2020 r. Firma Drogmas Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Małgorzata Sławińska ze Skarżyska-Kamiennej rozpoczęła prace przy przebudowie drogi powiatowej w Siekiernie-Podmieściu na odcinku o długości prawie 0,8 km.

Podczas rozmowy z kierownikiem budowy Panem Adamem Sławińskim dokonaliśmy wstępnego podsumowania wykonanych robót. Rozpoczęto je od sfrezowania asfaltowej nawierzchni jezdni. Następnie prowadzono prace ziemne przy rowach odwadniających oraz przygotowano teren pod mury oporowe na poboczach drogi. Wybrano również ziemię pod chodnik. Przy zakręcie  został wykonany kanał burzowy wraz ze studniami. W najbardziej newralgicznym miejscu budowy, gdzie droga przebija się przez wzgórze a po jej bokach znajdują się zabudowania, rozpoczęto stawianie przy skarpach ścian oporowych o wys. od 180 do 405 cm na ławie betonowej. Od strony Kamiennej Góry już wykopane rowy obłożono betonowymi płytami ażurowymi wraz z wykonaniem przepustów z przyczółkami na wjazdach do posesji; w wybranych punktach przy większym spadku drogi będą umieszczone koryta odprowadzające wodę.

Jak mówi kierownik budowy jest to jedno z trudniejszych zadań ze względu na ukształtowanie terenu. Jednocześnie podkreśla życzliwość mieszkańców, którzy z zainteresowaniem śledzą postęp prac.

Przebudowa drogi mogła dojść do skutku dzięki przyznanym środkom finansowym z Funduszu Dróg Samorządowych, z budżetu Powiatu Kieleckiego oraz budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn. Już teraz w imieniu mieszkańców Siekierna-Podmieścia serdecznie dziękuję Pani Agacie Wojtyszek Wojewodzie Świętokrzyskiemu w latach 2015-2019, Starostwu Powiatowemu w Kielcach oraz władzom Miasta i Gminy Bodzentyn za przyznanie funduszy na powyższe zadanie.

                                                                    Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen
                                                                                              Prezes
                                                              Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna                                         

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen