Pomnik mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” w Podgórzu koło Bodzentyna – w 80. rocznicę śmierci pamiętamy

Henryk Dobrzański ps. „Hubal” zginął 30 kwietnia 1940 r. Pomimo poszukiwań miejsce jego pochówku nie jest znane. W 2020 roku obchodziliśmy 80. rocznicę jego śmierci. Ten niezłomny żołnierz związany jest z ziemią świętokrzyską.

Henryk Dobrzański urodził się w Jaśle w 1897 r. W czasie I wojny światowej służył jako kawalerzysta w Legionach Polskich. Brał udział w walkach polsko-ukraińskich, w końcu 1918 r. w „Odsieczy Lwowa”; w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Jako świetny jeździec uczestniczył w zawodach hippicznych krajowych i międzynarodowych zdobywając wiele nagród. W okresie międzywojnia będąc zawodowym wojskowym służył w różnych oddziałach polskiej kawalerii. Po wybuchu II wojny światowej walczył z armią sowiecką w okolicach Grodna. Po rozwiązaniu jego pułku mjr Dobrzański postanowił kontynuować walkę. Naprzód udał się w stronę walczącej Warszawy zaś po jej kapitulacji na południe kraju.

Na początku października 1939 r. jego oddział kwaterował w okolicach Bodzentyna w Czarnym Lesie oraz w leśniczówce w Podgórzu. Tutaj dowódca podjął decyzję o kontynuowaniu oporu w Górach Świętokrzyskich. Ostatecznie śledzony przez oddziały niemieckie przeszedł w rejon Lasów Spalskich, gdzie stacjonował do wiosny 1940 r. Odpierając ataki przeważających sił wroga poległ pod Anielinem. Jego Oddział Wydzielony Wojska Polskiego zaprzestał walki w czerwcu 1940 r.

Pamięć o mjr. „Hubalu” żyje wśród mieszkańców regionu świętokrzyskiego. W końcu kwietnia 2018 r. w Podgórzu odsłonięto pomnik poświęcony mjr. Henrykowi Dobrzańskiemu oraz jego żołnierzom.

W tym roku przedstawiciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna zapalili symboliczne znicze przy pomniku polskiego Bohatera. Cześć Jego pamięci!

 

                                                                                           Urszula Oettingen

Fot. Mirosław Oettingen