Prace ratunkowe przy murach Pałacu Biskupów Krakowskich w Bodzentynie

Untitled-1Przejęcie przez gminę obszaru wzgórza zamkowego otworzyło możliwość starania się o środki finansowe na rewitalizację tej zabytkowej strefy Bodzentyna.  W bieżącym roku w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu Ochrona Zabytków 2017, gmina otrzymała 150 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie koniecznych prac ratunkowych, mających na celu tymczasowe zabezpieczenie murów pałacu. Podstawą wystąpienia o dotację była opracowana w marcu 2017 r. ekspertyza techniczna oraz projekt budowlany przedsięwzięcia.

W ramach planowanych prac przewiduje się wykonanie zabezpieczeń polegających na takich rozwiązaniach, które będzie można później zdemontować, bez szkody dla struktury i tkanki architektonicznej rezydencji, na etapie prowadzenia trwałej rewaloryzacji obiektu.

Przewiduje się m.in. tymczasowe wygrodzenie terenu pałacu od miejsc publicznych ogólnodostępnych, wykonanie wzmocnień murów począwszy od części wschodniej, następnie południowej i na końcu północnej, zrobienie zasypek gruntowych dla wyprofilowania terenu, co uniemożliwi gromadzenie wód opadowych w bezpośredniej bliskości ścian, wycięcie porastających zakrzewień w szczególności od płn. i płd.-zach.

Powyższe prace w uzgodnieniu ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków są niezbędnym warunkiem prowadzenia dalszych działań renowacyjnych. Wyrażamy nadzieję, że będzie to początek budowy centrum muzealno-edukacyjnego służącego mieszkańcom i turystom. To wielka szansa ożywienia miasta i stworzenia z niego ważnego ośrodka kulturowego regionu Gór Świętokrzyskich.

Urszula Oettingen