Prof. Urszula Oettingen w czasie uroczystości wręczenia nominacji do Nagrody i Tytułu Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej

StrażniczkaProf. Urszula Oettingen 29 września 2015 r. wzięła udział w uroczystej gali w Warszawie, podczas której uhonorowano wszystkich nominowanych i zwycięzców ogólnopolskiego konkursu o Nagrodę i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum Rei Publicae.

Konkurs jest organizowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej po raz trzeci. Wśród czterech nominowanych do tej zaszczytnej nagrody w kategorii nagród dla osób fizycznych znalazła się prof. Urszula Oettingen historyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nagrodę główną otrzymali Magdalena Miller i Kasper Świerzowski za rewaloryzację zespołu dworsko-parkowego w Kwiatonowicach oraz pasję kolekcjonerską i bibliofilską.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wręczył pamiątkowe dyplomy nominowanym oraz zwycięzcom konkursu. Pani Urszula Oettingen nominację otrzymała za wieloletnią działalność na rzecz upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego w regionie świętokrzyskim, kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych społeczeństwa Kielecczyzny.

Przypomnijmy, że prof. Oettingen była pierwszą która w 1993 r. rozpoczęła w regionie kwesty na ratowanie zabytków kieleckich cmentarzy, brała udział w odbudowie i upamiętnianiu miejsc pamięci narodowej, zwłaszcza z okresu I wojny światowej. Od kilku lat prowadzi Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, jest również Przewodniczącą Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn; organizatorką i współinicjatorką wielu wydarzeń kulturalno-patriotycznych. Jako autorka licznych publikacji promuje historię i dziedzictwo kulturowe ziemi świętokrzyskiej.

Elżbieta Firlet

 

Fot. Mikołaj i Mirosław Oettingen