Razem uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych

Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej Ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich […] My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków…  

Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”

 

image1W niedzielę 28 lutego 2016 r. na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna, Szkołę Podstawową w Leśnej, Zespół Pieśni i Tańca Leśnianie, przy pomocy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Przed południem ks. dr Leszek Sikorski odprawił uroczyste nabożeństwo w kościele w Bodzentynie. Przedstawiciele władz złożyli kwiaty i zapalili znicze na żołnierskiej mogile przy ul. Kieleckiej. Po południu w Szkole Podstawowej w Leśnej zgromadzili się mieszkańcy, władze samorządowe na czele z Burmistrzem Dariuszem Skibą, licznie przybyli zaproszeni goście.

Tutaj odmówiono wspólną modlitwą za żołnierzy niepodległościowego podziemia antykomunistycznego. Po prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez nauczyciela historii Piotra Kitę, dzieci z miejscowej szkoły wystąpiły z programem artystycznym. Śpiewały patriotyczne pieśni, recytowały wiersze. Przypomniały postać wielkiej bohaterki okresu drugiej konspiracji Danuty Siedzikówny „Inki”, rozstrzelanej w 1946 r. w wieku 17 lat.

Głównym gościem spotkania była mjr Józefa Życińska – Żołnierz Niezłomny, która wspominała swoją walkę, męża Aleksandra zamordowanego przez Urząd Bezpieczeństwa w 1948 r.

Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek podkreśliła rolę tego święta w polskim kalendarzu historycznym. Głos zabrali również Burmistrz Dariusz Skiba, Naczelnik Kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej dr Dorota Koczwańska-Kalita, Komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Suchedniowa Daniel Woś.

Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen, prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, mówiła o osobach zasłużonych dla przywracania pamięci o Żołnierzach Niezłomnych. Przypomniała słowa Papieża Polaka św. Jana Pawła II: „Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu przeniesionego ze Wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią”.

Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny, w którym uczestniczyli uczniowie miejscowej szkoły. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki. Wystawę prac „Żołnierze Wyklęci w oczach dzieci” można było oglądać w holu szkoły.

Następnie swój program przedstawili artyści z Zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie. Podniosłą uroczystość zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Należy podkreślić wielkie zaangażowanie grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Leśnej z jej Dyrektorką Beatą Kózką w przygotowaniu obchodów narodowego święta.

Urszula Oettingen

Fot. Elżbieta Firlet, Urszula Oettingen