Sieradowice – cenna inicjatywa

image1Na południowym stoku Sieradowskiej Góry, skąd roztacza się rozległy widok na pasmo Łysogór, położone są obiekty mówiące o przeszłości regionu. Jeden to płyta z fragmentem  tekstu z Dzienników Stefana Żeromskiego, chwalącym okoliczny krajobraz. Drugi to krzyż z tablicą upamiętniającą miejsce obozu Zgrupowania Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie” od października do grudnia 1944 r.

Od niedawna właścicielami działki, gdzie znajdują się te pamiątki, są Państwo Agnieszka i Michał Kowalczykowie z Kielc, miłośnicy ziemi świętokrzyskiej.

Warto przypomnieć, że niegdyś znajdowały się tu wiaty, przystosowane dla turystów. Teren został zagospodarowany z inicjatywy społecznika i regionalisty Antoniego Wacińskiego. Również on jako Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna był fundatorem płyty  upamiętniającej pobyt Stefana Żeromskiego w Sieradowicach. Obecnie po wiatach nie pozostał ślad. Tym bardziej należy docenić inicjatywę Państwa Kowalczyków zadbania o to miejsce.

Podczas spotkania z Panią prof. Urszulą Oettingen Przewodniczącą Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn ustalono wstępny zakres prac koniecznych do urządzenia terenu. Planuje się usunięcie zbędnych zarośli zasłaniających krzyż, w dalszym etapie obsadzenie ozdobną roślinnością i wykonanie tabliczki wskazującej, że tu znajduje się miejsce pamięci narodowej.

Przewiduje się również uporządkowanie terenu przy płycie z tekstem Stefana Żeromskiego, a następnie jej renowację. W tych pracach pomogą Państwu Kowalczykom harcerze z gminy Bodzentyn.

W ubiegłym roku minęła 20. rocznica śmierci Antoniego Wacińskiego Honorowego Obywatela Bodzentyna. Działania mające na celu przywrócenie tego miejsca na mapie historyczno-turystycznej regionu będą również wyrazem pamięci o tym wielkim człowieku, nauczycielu i patriocie zasłużonym dla życia społeczno-kulturalnego Bodzentyna i jego okolic.

Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen