Spotkanie opłatkowe u „Czwartaków”

Dziś, gdy w rodzinnym usiądziemy kole,

Niech puste miejsce zostanie przy stole…

                 A może przyjdzie dziś do naszej chaty

                 Duch Polski, który w nas gościł przed laty…

                                                                    Edward Słoński, „Przy wigilijnym stole”

ue         Czas przed Świętami Bożego Narodzenia to tradycyjnie spotkania, wspólne wigilie, składanie życzeń. W tym roku zostaliśmy zaproszeni przez Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku – Kielce na uroczysty opłatek „Czwartaków”. Spotkanie odbyło się 17 grudnia 2013 r. w Klubie Wojskowym w Kielcach – Bukówce. Kilkadziesiąt osób zgromadziło się przy wspólnym stole. Wśród nich byli członkowie Stowarzyszenia, zaproszeni goście, sympatycy historii i tradycji 4. Pułku Piechoty Legionów, który stacjonował w Kielcach w latach 1919-1939.

Ks. ppłk dr Witold Mach Kapelan Garnizonu Kielce pobłogosławił zgromadzonych i złożył życzenia świąteczne. Głos zabrali ppłk Grzegorz Wtykło Zastępca Komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Senator RP Krzysztof Słoń, Poseł RP Krzysztof Lipiec, Radny Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś.

Spotkanie prowadziła Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku – Kielce Zofia Wieczorek-Nowak. Składając życzenia przypomniała o konieczności pamiętania o wszystkich walczących za Ojczyznę. Wyrazem tego były odwiedziny członka zarządu Stowarzyszenia Antoniego Nowaka i przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień Kielce mjr. Mirosława Wolskiego u najstarszych żołnierzy mieszkających na terenie miasta.

Uroczystość uświetnił występ zespołu śpiewaczego, w skład którego weszły dziewczęta  z Gimnazjum nr 9 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Kielcach i Centrum Kształcenia Awans z Kielc. Zespół pod kierunkiem Janusza Bieńka wykonał polskie kolędy. Z kolei Maciej Jóźwik ze służby zabezpieczenia kolei zaśpiewał, przy wtórze gitary, kilka pieśni legionowych.

 

W imieniu Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna życzenia przekazała prof. Urszula Oettingen, która wraz z małżonkiem Mirosławem wzięła udział w „czwartackiej uroczystości”. Jako historyk podkreśliła rolę umacniania tradycji narodowej w miejscowych społecznościach, poprzez kultywowanie ważnych dat w polskim kalendarzu historycznym. Nawiązała również do wypowiedzi Pani Prezes Wieczorek-Nowak i zaangażowania jej Stowarzyszenia  w renowację legionowych grobów z lat I wojny światowej na Wołyniu.

Spotkanie opłatkowe było okazją do rozmów, wspomnień i refleksji nad polską historią.

Urszula Oettingen

Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna