Studenci Politechniki Świętokrzyskiej w Bodzentynie – przygotowania do konkursu

image1Wraz z początkiem semestru letniego inżynierowie – studenci I roku II stopnia Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej przyjechali do Bodzentyna. To pierwsza wizyta studentów w związku z organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz Politechnikę Świętokrzyską konkursem na opracowanie Koncepcji rewitalizacji strefy zabytkowej w Bodzentynie obejmującej zespół Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z przyrodniczym otoczeniem.

Po przyjeździe studenci pod opieką dra inż. arch. Marka Barańskiego, dra inż. arch. Małgorzaty Doros Turek oraz mgra inż. arch. Jagody Juruś zostali przyjęci w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki. Tutaj przywitał ich Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba. Omówiono regulamin konkursu, zapoznano studentów z historią Bodzentyna. Jak okazuje się z liczby 40 studentów dotychczas tylko kilku gościło w naszym mieście.

Następnie udano się do obiektów i miejsc, znajdujących się w obszarze objętym konkursem. Wędrówkę, w której uczestniczyli dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen, Inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych Justyna Gawlik, Dyrektor MGCKiT Marcin Sikorski oraz dr hab. prof. UJK Stanisław Huruk, reprezentujący Świętokrzyski Park Narodowy, rozpoczęto od zobaczenia tzw. „małej targowicy” oraz placu koło dzwonnicy. Tereny te przewiduje się zmodernizować i zagospodarować jako miejsce parkingowo-handlowe.

Po zwiedzeniu kościoła parafialnego udano się w stronę murów Pałacu Biskupów Krakowskich – najważniejszego obiektu w planowanej rewitalizacji miasta. Podziwiając wyniosłe fragmenty budowli dyskutowano na temat metod jej przystosowania do celów turystyczno-edukacyjno-wystawienniczych, mając na uwadze zorganizowanie w przyszłości muzeum.

Schodząc w dolinę rzeki Psarki, przedzierając się przez zarośnięty teren dawnego ogrodu wodnego obejrzano pozostałości stawów biskupich. Zwrócono uwagę na drzewostan: zachowany gdzieniegdzie starodrzew oraz liczne samosiewy, zasłaniające bryłę pałacu. Tutaj oprócz uporządkowania zieleni projektuje się zorganizowanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej z wykorzystaniem małej architektury. Udając się wzdłuż rzeki dotarto w pobliże gimnazjum, gdzie planuje się wybudowanie amfiteatru – muszli koncertowej.

Studenci z dużym zaciekawieniem wysłuchali uwag dotyczących zwiedzanego obszaru. Robili notatki, zdjęcia, formułowali już pewne rozwiązania. W rzeczowy sposób podchodzili do zagadnień związanych z eksponowaniem istniejących i planowanych obiektów w krajobrazie miasta. Poznany teren wraz z elementami urbanistyczno-architektonicznymi i przyrodniczymi będzie podstawą projektów konkursowych wykonywanych w ramach przedmiotu konserwacja i ochrona zabytków.

Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen, MGCKiT w Bodzentynie