Święto Podziemnego Państwa Polskiego – uroczystości w Kielcach

image1Dzień Podziemnego Państwa Polskiego obchodzimy 27 września. Święto uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r. przypomina datę 27 września 1939 r., kiedy w okupowanej przez Niemców Warszawie powstała konspiracyjna organizacja wojskowa Służba Zwycięstwu Polski. To historyczne wydarzenie zapoczątkowało budowę Polskiego Państwa Podziemnego – tajnej struktury polityczno-wojskowej w ogarniętej wojną Europie.

W listopadzie 1939 r. Służba Zwycięstwu Polski została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w lutym 1942 r. w Armię Krajową. Była to siła zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego.

Polskie Państwo Podziemne funkcjonowało w latach 1939-1945. Kierowane było przez władze polskie na uchodźstwie oraz ich krajowe przedstawicielstwa. Stanowiło system władz państwowych, działających w imieniu Rzeczypospolitej, w czasie okupowania jej terytorium przez Niemcy i Związek Sowiecki.

W Kielcach 25 września 2016 r. uczczono 77. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Po uroczystej mszy świętej w bazylice katedralnej uczestnicy obchodów przemaszerowali pod Pomnik Armii Krajowej na skwerze Stefana Żeromskiego. Tutaj przybyłych przywitał Dionizy Krawczyński ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”. Historię powstania i działalności Polskiego Państwa Podziemnego przedstawił dr Tomasz Domański z Instytutu Pamięci Narodowej. Następnie odczytano Apel Poległych. Po salwie honorowej, pod pomnikiem złożono kwiaty i wieńce.

Patriotyczne uroczystości są zawsze okazją do wyróżnienia osób zasłużonych dla utrwalania wiedzy o polskiej przeszłości. Wśród pięciu osób odznaczonych Medalem „Pro Patria”, za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, znalazła się dr hab. Urszula Oettingen prof. UJK. Medale „Pro Patria” przyznane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył wyróżnionym Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski.

Prof. Urszula Oettingen mieszkanka Siekierna-Podmieścia jest historykiem, od wielu lat działa w zakresie ochrony dóbr kultury, miejsc pamięci narodowej i popularyzacji dziejów ojczystych w regionie świętokrzyskim. Od kilku lat prowadzi patriotyczną działalność na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn jako Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna oraz Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn.

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego jest kolejnym ważnym świętem w rocznicowym kalendarzu historycznym. Przypomina o początku polskiej drogi do odzyskania niepodległości po wrześniowej agresji Niemiec na Polskę w 1939 r.

Elżbieta Firlet

Fot. Mirosław Oettingen