Święto Wojska Polskiego w Gminie Bodzentyn

Bodzentyn mogiłaPo odzyskaniu niepodległości w 1918 r. wojna polsko-bolszewicka była kolejnym sprawdzianem dla narodu polskiego. W sytuacji zbliżania się Armii Czerwonej do Warszawy, 1 lipca 1920 r. Sejm podjął decyzję o utworzeniu Rady Obrony Państwa pod przewodnictwem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

Na czele Rządu Obrony Narodowej stanął Wincenty Witos, działacz ruchu ludowego, który kilkakrotnie wyjeżdżał na linię frontu dodając otuchy walczącym. Po zakończeniu wojny  uhonorowany został Orderem Orła Białego za wybitne zasługi położone dla Rzeczypo­spolitej Polskiej na polu działalności politycznej i państwowej, zwłaszcza w okresie inwazji bolszewickiej.

Generał Józef Haller stojący na czele Armii  Ochotniczej zwrócił się do rodaków z apelem o służbę ochotniczą w armii. Na to wezwanie zareagowały wszystkie grupy społeczne i zawodowe. Wojska polskie 15 sierpnia 1920 r. rozpoczęły kontrofensywę rozgramiając bolszewików. Dla upamiętnienia tego faktu – Bitwy Warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą”, w latach II Rzeczypospolitej dzień 15 sierpnia obchodzono jako Święto Żołnierza.

Dopiero po upadku komunizmu na mocy ustawy Sejmu z 30 lipca 1992 r. przywrócono obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia. Dzień ten obchodzony był także od 1936 r. z inicjatywy ruchu ludowego jako Święto Czynu Chłopskiego, pragnąc podkreślić udział chłopów w obronie Ojczyzny.

W dniu tym szczególnie pamiętamy o tych, którzy walczyli o niepodległość Polski, o wielkich bohaterach, ale też o zwykłych żołnierzach. W ramach prowadzonej na terenie Gminy Bodzentyn akcji 100 dębów pamięci na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętniono posadzeniem dębu wiele osób.

Wśród uhonorowanych znaleźli się: Tadeusz Kościuszko, Marian Langiewicz, Jan Kuchniak – powstaniec 1863 r. z Woli Szczygiełkowej, Józef Piłsudski, Kazimierz Piątek ps. Herwin, który na czele I Kompanii Kadrowej wkroczył 12 sierpnia 1914 r. do Kielc; Józef Haller, Tadeusz Jordan Rozwadowski Szef Sztabu Generalnego w czasie wojny polsko-bolszewickiej i współtwórca polskiego zwycięstwa w  Bitwie Warszawskiej; Stanisław Kuś z Bodzentyna, uczestnik wojny 1920 r.; Zygmunt Cedro ur. w Psarach, żołnierz Armii Ochotniczej 1920 r. i wojny obronnej 1939 r.;  Jan Piwnik „Ponury”, Jerzy Woźniak współtwórca placówki ZWZ-AK Bodzentyn „Zamek”, Tadeusz Zawadzki komendant Grup Szturmowych Szarych Szeregów na terenie Warszawy, Stanisław Pokrzywka z Sieradowic, we wrześniu 1939 r. obrońca Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte; Stefan Wilczyński ze Śniadki Trzeciej – żołnierz Armii Polskiej gen. Władysława Andersa, zginął pod Monte Cassino 12 maja 1944 r.; Witold Pilecki żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, skazany przez władze komunistyczne na karę śmierci i stracony; ks. Walenty Ślusarczyk, proboszcz w Nowej Słupi, w czasie II wojny światowej współdziałał z Armią Krajową, kolekcjoner pamiątek poświęconych walce Polaków o niepodległość.

W bieżącym roku obchodzimy 98. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Święto Wojska Polskiego przypada w dniu religijnego Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W kościołach Polski będą odbywać się  uroczyste nabożeństwa, podczas których modlimy się za Polskę, Kościół, za żołnierzy poległych na polu walki i za tych, którzy obecnie stoją na straży polskich granic.

W Bodzentynie w dniu 15 sierpnia odbędą się Gminne Dożynki. Rozpoczną się mszą świętą w miejscowym kościele o godz. 12.00. Przed nabożeństwem złożymy kwiaty i zapalimy znicze na symbolicznej mogile Antoniego Pałysiewicza poległego w 1919 r. na wileńskim froncie i płycie Nieznanego Żołnierza przy ul. Kieleckiej.

Będzie to wyraz pamięci o żołnierzach, którzy wnieśli swój udział w odbudowę i utrzymanie polskiej niepodległości.

Urszula Oettingen

 Fot. Urszula Oettingen