Święto Wojska Polskiego – Pamiętajmy o Naszych Bohaterach

Nowy obrazW bieżącym roku mija 95. rocznica Bitwy Warszawskiej zwanej Cudem nad Wisłą, kiedy to wojska polskie 15 sierpnia 1920 r. rozpoczęły kontrofensywę rozgramiając bolszewików i zatrzymując ich ekspansję na zachód. Zwycięstwo nad Armią Czerwoną pozwoliło zachować uzyskaną w 1918 roku niepodległość. W czasach II Rzeczypospolitej 15 sierpnia obchodzono Święto Żołnierza. W latach Polski Ludowej Dzień Wojska Polskiego ustalono na 12 października, w celu upamiętnienia bitwy pod Lenino.

Dopiero po upadku komunizmu na mocy ustawy Sejmu z 30 lipca 1992 r. ustanowiono Święto Wojska Polskiego, przywracając historyczną datę 15 sierpnia. Dzień ten zbiega się z kościelnym Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Oficjalne uroczystości odbywają się w stolicy przed Grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie odprawiana jest honorowa zmiana warty. Od kilku lat na ulicach Warszawy organizowana jest również wielka defilada wojskowa z udziałem wielu żołnierzy i ciężkiego sprzętu bojowego.

O tym ważnym w kalendarzu historycznym dniu przypomina w Bodzentynie mogiła Antoniego Pałysiewicza, przy ul. Kieleckiej, poległego w 1919 r. pod Lidą na wileńskim froncie. W tym samym miejscu znajduje się też płyta ku czci Nieznanego Żołnierza. Drugi ważny obiekt to tablica Józefa Piłsudskiego, pod którego dowództwem armie polskie zatrzymały ofensywę bolszewickich wojsk                 w 1920 r.

15 sierpnia to Święto wszystkich żołnierzy, którzy walczyli i polegli w bojach o wolność Ojczyzny. W dniu tym powinniśmy pamiętać        o grobach uczestników powstań narodowych, o polskich legionistach, żołnierzach z lat II wojny światowej, Armii Krajowej i innych oddziałów partyzanckich, o mogiłach Żołnierzy Wyklętych. W nich spoczywają Bohaterowie – Patrioci, którzy dążyli do wolnej, wymarzonej Polski.

W sobotę 15 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00 w kościele w Bodzentynie odbędzie się nabożeństwo koncelebrowane przez ks. Proboszcza dr. Leszka Sikorskiego. Będziemy się modlić w intencji Ojczyzny i Naszych Żołnierzy. Po mszy zostaną złożone wiązanki kwiatów             i zapalone znicze na mogile Antoniego Pałysiewicza i płycie Nieznanego Żołnierza.

Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości.

 

             Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

                              Dariusz Skiba

                                                                           Przewodnicząca

                                                                           Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn

                                                                           Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen