Uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnej w ośrodku szkolenia wojskowego Sił Zbrojnych RP w Kielcach na Bukówce

image1Z inicjatywy dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen 4 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnej odwiedzili Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych im. gen. broni Władysława Sikorskiego.

Mjr Andrzej Szostak przybliżył uczniom historię powstania jednostki w tym miejscu, gdzie po zakończeniu I wojny światowej stacjonował 4 Pułk Piechoty Legionów. Przedstawił udział żołnierzy w misjach pokojowych ONZ. Uczniowie obejrzeli wystawę ilustrującą działalność Wojska Polskiego w naszym regionie.

St. szer. Jacek Pastuszka, saper z 31. patrolu rozminowania, obejmującego swoim zasięgiem przeważającą część województwa świętokrzyskiego, zapoznał uczniów z zasadami postępowania z przedmiotami wybuchowymi i niebezpiecznymi w sytuacjach ich znalezienia. Uczniowie obejrzeli najczęściej podejmowane niewybuchy i niewypały.

Pomimo upływu wielu lat od zakończenia II wojny światowej dalej odnajdywane są jej niebezpieczne pozostałości. W 2016 r. 31. patrol rozminowania zlikwidował blisko 5000 sztuk różnego rodzaju niewybuchów, m.in. miny przeciwpancerne i przeciwpiechotne, bomby lotnicze, granaty, pociski artyleryjskie i rakietowe.

Uczniowie zapoznali się z aktualnym osobistym wyposażeniem żołnierzy: pistoletem Wist 94, karabinem szturmowym Wz. 96 „Beryl”, karabinem maszynowym UKM-2000D. Przymierzali strój saperski. Oglądali wojskowy sprzęt transportowy. Mogli do niego wsiąść i zobaczyć wyposażenie pojazdów.

Wizyta w kieleckiej jednostce była ważną lekcją historii, podkreślającą rolę wojska w czasach wojny i pokoju. Pokazała jak odpowiedzialna jest praca saperów dbających o bezpieczeństwo ludności. Uczuliła również na zachowanie ostrożności w przypadkach znalezienia niebezpiecznych materiałów, co również zdarzało się na terenie naszej gminy.

Beata Domańska-Kózka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnej

Fot. Urszula Oettingen